• פתרונות סקירת מבנים – אמצעים חדשניים לביצוע ניטור (תקופתי/רציף) של מצב מבני דרך לרבות גשרים ומיסעות, אשר יהיו מדויקים יותר ו/או חסכוניים יותר בזמן סקירה או בעלות הסקירה ו/או בטיחותיים יותר מביצוע באמצעים “מסורתיים”.איתור שקיעות בכביש – שימוש באמצעים לביצוע סקירת מצב קרקע, לרבות שכבות עומק, במרחב נקודתי או כללי, מהאוויר או מהקרקע או בתת הקרקע, המאפשרים מתן התראה על אזור החשוד כמועד להיווצרות בולענים.ספירת נוסעים בתחבורה ציבורית – באמצעים שונים, תוך שמירת פרטיות, מידע זמן אמת, מדויק עבור ספירה (95% במדידה לכל נסיעה) ו/או הכולל סיווג הנוסעים, התממשקות למערכות חיצוניות. בין אם מותקן על גבי כלי התחבורה ובין אם חיצונית.צמצום פגיעה ברציפים (וונדליזם) – בקרה, התראה והרחקה, עם או ללא תיעוד, של נסיונות פגיעה בתחנות ומסופים, בחלונות, שמשות, ציוד קצה וכיו”ב.איתור מוקדם להיווצרות בולענים – אמצעים לביצוע סקירת מצב קרקע, לרבות שכבות עומק, במרחב נקודתי או כללי, מהאוויר או מהקרקע או בתת הקרקע, המאפשרים מתן התראה על אזור החשוד כמועד להיווצרות בולענים.מיפוי תשתיות בתת הקרקע – איתור קווי תקשורת, מים, ביוב, גז, חשמל וכו’ ויצירת מיפוי רחב/מקיף. באמצעים מתקדמים בעלי ערך לביצוע בזמן קצר ו/או דיוק גבוהה ו/או עלות נמוכה, מאשר בשיטות “מסורתיות”.מידע תחנות תחבורה ציבורית – כניסה/עצירה בתחנות של תחבורה ציבורית, לרבות אוטובוסים, ספירה וסיווג. קיום עצירה ו/או קיום עלייה/הורדת נוסעים. הפרעות למרחב העצירה בתחנה.טכנולוגיה לניהול תנועה במרחב אווירי אורבני – ניהול תנועה במרחב אווירי, כולל מימוש תהליך מלא במעבר משגרה לחירום ו/או לניהול אירוע המוני, בשטחה של “עיר שלמה”, מול מערכות/גורמי מדינה ומערכות אזרחיות.

 •  לקישור לפרסומי חברת נתיבי איילון לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • נת”עפתרונות, מערכות ואמצעים טכנולוגיים לתחומי העניין הבאים:  ניהול אינטגרטיבי רב ממדי של הפרויקט משלב תכנון מוקדם ועד לניהול וניטור תהליכי ביצועתכנון מוכוון משתמשים לשיפור חוויית המשתמשתהליכי ניהול, ניטור איכות ופיקוח ביצועניהול וניטור בבניה תת קרקעית, סקרי קרקעות ואיתור תשתיות = ניהול וניטור בבניה תת קרקעית, סקרי קרקעות ואיתור תשתיותניהול אירועים בזמן אמת, לזיהוי ולהתרעה על מכשולים בתוואי הרכבת ולזיהוי וניטור והתרעה בתחזוקה מונעת ושוטפתאמצעים לשיפור מערך הבטיחות והבטחון וזיהוי החריגניטור וניהול התנועה של משתמשי הדרך בסביבת הרק”ל, לרבות זיהוי קונפליקטים, ניתוח וניהול דאטה בדיעבד ואונלייןביצוע הדרכות תפעוליות מעשיות מרחוקשיפור השירות וחווית המשתמש בתחומים כגון: שילוט והכוונת נוסעים, כרטוס ואומנות דיגיטאלית בתחנות.שיפור חווית הנסיעה של אנשים עם מוגבלויות מרגע תחילת תכנון הנסיעה, יציאתו לדרך, הגעתו ליעד וחזרתו ליעד היציאההגנה על מערכות הרכבת הקלה ופתרונות להתקפות סייברצמצום הפרעות לציבור בזמן עבודות הביצוע בתחומי סביבה, קשרי קהילה ותנועהקישוריות וממשק למערכות תחבורה במרחב האורבאני, מערכות תכנון נסיעה מתקדם משולב עיר חכמה ושילוב אמצעי ושרותי תחבורה MaaSניתוח מידע ושיפור יעילות אנרגטית, שמירה על איכות הסביבה ובנייה ירוקההיערכות לשינויי אקלים (אנרגיות, תשתיות ומערכות)

 • לקישור לפרסומי חברת נת”ע לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • חברת נמלי ישראל (חנ”י) ייעול תהליכים בנמלפתרונות ירוקים, יעילים, מתחדשים, וברי-קיימא לשימוש באנרגיה בנמלשינוי אקליםתכנון, בניה, תפעול, ותחזוקה של תשתיות נמליותתחבורה אוטונומית בים ובנמלנמלים חכמיםחומרי ושיטות בנייה ירוקים לנמלי יםניטור, טיפול, וזיהוי של זיהום ים ואווירפלטפורמות צפותחקלאות ימיתשימוש בסימולטורים ימייםדרכי איסוף נתונים של אוקיאנוגרפיה פיזיקלית

 •  לקישור לפרסומי נמלי ישראל לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • נמל אשדודתפעוללוגיסטיקהאבטחהסייברבטיחותנמל ירוק (איכות סביבה ואנרגיה)

 • לקישור לפרסומי חברת נמל אשדוד לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • החברה למתנסים

 • תחומי העניין לגביהם מבקשת החברה למתנ”סים לקבל הצעות לפתרונות טכנולוגיים, הם תחומים הנוגעים לפעילותה השוטפת של החברה למתנ”סים, או לפעילות המרכזים הקהילתיים, ובין היתר התחומים הבאים:
 • תחומים קהילתיים הנוגעים להגדלת תחושת המשמעות, השייכות והמעורבות של התושבים בקהילתם, בדגש על מענים מותאמים לקבוצות הגיל השונות – גיל רך, בני נוער, צעירים (18-30), מבוגרים ואזרחים ותיקים.תחומים קהילתיים חברתיים, כגון – ניהול התנדבות; הקמת קבוצות תמיכה, יצירת פלטפורמה לחיבור בין צרכים של התושבים למענים הקיימים במרחב הקהילתי; יצירת פלטפורמה לצורך מתן מענים ייעודיים לקבוצות אוכלוסייה מובחנות כגון: תושבים בעלי מוגבלויות, פנויים ופנויות, תושבים חדשים בשכונה, תושבים ותיקים, עולים חדשים וכו’.תחומי תכלול פעילות, בדגש על שיפור יכולות החברה למתנ”סים כגוף בעל מאות סניפים המבקש ליצור פלטפורמה לשיתוף ציבור, לקבוצות מיקוד; וכן לחיבור עמותות, ארגוני מגזר שלישי ועסקים מקומיים לשיפור המציאות החברתית ברמה המקומית.חיבור בני נוער לפעילויות במרכז הקהילתי (בדגש על בני נוער הממעטים במפגשים וביצירת קשרים חברתיים). פתרונות להתמודדות עם “תרבות המסכים”.פלטפורמה טכנולוגית חברתית לאנשים שחווים בדידות או חרם חברתי, וחיבורם לפעילויות במרכזים הקהילתיים.פתרונות לאתגרים שנוצרים בתהליכי השתנות מהירים של ישובים ושכונות במסגרת התחדשות עירונית, כולל חיבורים בין תושבים ותיקים לתושבים חדשים בקהילות מתחדשות.תחום ניהול קהילות מקומיות בימי חירום.חיזוק והרחבה של פעילויות בתחום הספורט בדגש על אורח חיים בריא.תחומי למידה במיוחד בקרב ילדים ובני נוער ובדגש על אוכלוסיות מרקע סוציואקונומי נמוך.

 • לקישור לפרסומי החברה למתנסים לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • תשתיות אנרגיה בע”מטכנולוגיות בתחום אגירה טכנולוגיות בתחום ייצור אנרגיה בסביבה רגישה הנותנת מענה לצרכי בטיחות ותפעולטכנולוגיות ניהול אנרגיהטכנולוגיות הקשורות לפעילות הליבה של החברה (פריקה/טעינה, אחסון, שינוע תזקיקים) טכנולוגיות ואמצעים לשיפור אבטחה, הביטחון והבטיחות במתקני החברה ורצועות תשתיתפתרונות לשדרוג וייעול תכנון תכנית העבודה להזרמות בקוויםטכנולוגיות לאיתור ומניעת דליפות וגניבות מקווי הדלקפתרונות לטיפול ומחזור דלק באיכות ירודה/ שאריות דלק מתחתית מכלים.טכנולוגיות בתחום מיפוי, בדיקות ותיקון קווי הולכת תזקיקיםטכנולוגיות לביצוע בדיקות דלקיםפתרונות XR בתחומי הכשרה הדרכה ותמיכה

 •  לקישור לפרסומי חברת תשתיות אנרגיה לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • ערים חברה לפיתוח עירוני בע”מ​חדשנות בתחומי ביצוע התשתיות, התייעלות אנרגטית ושימוש בטכנולוגיות מקיימותחדשנות במערכות איסוף מידע, בקרה ואוטומציה של התהליכים בחברה ובשכונות המגורים שבהקמה​להלן רשימת נושאים לדוגמא שכלולים בשני תחומים עיקרים אלו:בקרה של איכות ביצוע התשתיות/קירות תמך באמצעות חישה מרחוק/ רחפנים –  ללא נגיעה פיסית.ביצוע סקר גשושים לתשתיות קיימות באמצעות/ איכות קרקע, תצלום ועיבוד תמונה מרחוק /רחפנים.ניהול ועיבוד מידע בתהליכי הניהול, בקרת מכרזים ותכנון באמצעות מערכות לומדות אוטומטיות (בינה מלאכותית). הקמת ממשק דיגיטלי לניטור ושיפור איכות החיים, בריאות ושביעות רצון של התושבים בשכונות אותן מפתחת החברה ושיפור ביצועי החברה מתוך מידע שיאסף מרשתות החברתיות ומקורות מידע נוספים.הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתשתיות במטרה ליצירת התייעלות, קיימות והורדת עלויות תחזוקה.הקמת ממשק בין מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות לתוצרי ניתוח הנדסי ופיננסי. 

 • לקישור לפרסומי חברת ערים לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • התעשייה האווירית לישראלטכנולוגיות חדשניות של מקורות אנרגיה – סוללות מתקדמות,  תאי דלק,  סופר קבלים, השראה חשמלית וכו’טכנולוגיות AI – לתחזוקה חזוייה Predictive Maintenance, סייבר, עיבוד תמונה, תקשורתטכנולוגיות מציאות רבודה AR/VR  – לתיכון, יצור וסימולציה בעולם התעופהניטור בריאות מבנה HUMS,  IOT תא טייס חכם – ניטור בריאות טייס, הפעלה קולית, תצוגות מתקדמות, תצורות תפעולאקוסטיקה, הפחתת רעשיםרובוטיקה ליצורפתרונות למניעת הקרחהטכנולוגיות הדפסת תלת מימד – AM – הדפסת תלת מימד של חלקים גדולים, חומרים חדשים, סנסורים וכו’קוונטיקהמכ”ממודיעין וכן בתחומים הבאים: Space Launcher; EO satellites; Space Communication; Pace Exploration; New Transports; New Aircraft Platforms; Aircraft Cabin; Drones UAV; Maintenance; Air Traffic Management; Energy; Materials; Communications; Cybersecurity; Sensors- tracking, autonomous navigation; Artificial Intelligence; Passenger Experience; Manufacturing 4.0; Advanced Computing; Propulsion; Robotic; Rocket Engine; Computer Vision

 • החברה לשירותי איכות סביבהמחזור פלסטיק מזוהם.מחזור חומצותמחזור בסיסים.טיפול בשפכים מימיים על תכולה אורגנית של עד 10%.טיפול בפסולת המכילים ריכוז גבוהה של הלוגנים, כולל פלואור.טיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בחומרים סופחים ו/או סולקנים חדשנייםטיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בסקרברים חדשנייםטיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בחמצון/שרפה/איכול/אלקטרוליזה.טיפול או מחזור סוללות ליתיום.אנליזה ובדיקות שטח של פסולות

 •  
 • נתג”זפיננסימערכות מתקדמות (מבוססות AI  BIG DATA וMACHINE LEARNING) לניהול סיכוני אשראי, חשיפות ויחסים פיננסיםמערכות לניהול בורסה לגז טבעי בטכנולוגיות מתקדמות כדוגמת BLOCK CHAIN

  תקשורת ומערכות מחשוב

  כלים מתקדמים בתחום הCYBERמערכות להגברת שרידות תקשורתתוכנות מתקדמות לניהול אירועים ומערכת קבלת החלטות בטכנולוגיות AIכלים ומערכות תכנה מתקדמות להדרכהמערכות מתקדמות לניהול WORKFLOW לטיפול במסמכים ושילוב חתימות אלקטרוניותכלי סימולציה מתקדמים להדרכת מפעילים ובחינתם במצבי חירום

  תפעול ובטיחות

  כלים מתקדמים לניהול מערך הבטיחות ועמידה בתקניםמערכות לזיהוי דליפות במתקני גזמשאבות חום מבוססות גז טבעי ו/או חשמלמערכות חשמל ירוק OFF GRID היברידיותהתייעלות אנרגטיתגילוי אש וניתוח סיכונים בתוך מתקנים ובסביבתםמניעת התלקחות במתקני גזאמצעים טכולוגיים לאיתור מפגעים על התוואי

  פיתוח עסקי

  טכנולוגיות בתחום המימן, ייצור והולכה

 •  
 • שח”מ מקורות ביצוע בע”מפיקוד ובקרה של תשתיות מיםCyber security- אבטחת מידע בתשתיות תקשורת וציוד קצהIOT- מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים וטכנולוגיות של זיהוי והתרעה, ללא חיבור לרשת החשמלPredictive Maintenance- לציוד שאיבה אנכי5G- שימושי דור 5 לשליטה ובקרה בתשתיות מים

  טיפול באיכות מים

  שיטות מתקדמות לטיפול במזהמים במי שתייה וטיפול בשפכים תעשייתיים. ייבחנו רעיונות הממנפים את יתרונות שח”מ: הנדסת תהליך, חשמל, ייצור וביצוע תחת קורת גג אחת

  טכנולוגיות מתקדמות לזריעת עננים 

  טכנולוגיות של פיזור יודיד הכסף על הקרקע ובאוויר

  ייצור והנדסת מכונות

  ניטור DASHBOARD  לסטטוס תפוקות ייצור ומעקב שוטףמערכות   Predictive Maintenance למכונות CNC  שיפור יעילות של משאבות טורבינה אנכיות ציפויים מיוחדים, חומרי מבנה, שיפור גאומטריה של מאיץ/ תאפיתוח ושיפור יעילות של משאבות ניטור מערכות שאיבה (רעידות ,ניטור טמפרטורה, ועוד)

  תחומי הביצוע והרכש

   מערכת אוטומטית לאיתור שינויים בין גרסאות תכנוןמערכת מקוונת לניהול צי כלי רכב וציוד מכני הנדסי- מעקב אחר רישיונות, קילומטרז’, בדיקות תקינות ציודשיפור תהליכי עבודה ובקרהמערכות דיגיטליות לטיפול בתהליכי רכש 

  החברה הממשלתית להגנה על מצוקי החוף

  טכנולוגיות יישומיות וגישות חדשניות בתחום ריכוך, בידור ושבירת גלים טכנולוגיות חדשניות בתחום אגירה וייצור אנרגיית גלים וזרמי ים – אנרגיה מתחדשתפתרונות טכנולוגיים כגון מידול תלת ממדי ומיפוי בתימטריה מלווייניםטכנולוגיות חדשניות בתחום המיפוי: בתימטריה, מיפוי קו החוף, בסיס וגג המצוק, נסיגת המצוקשיטות חדשניות לניטור אקולוגי וגרנולומטרי בפרויקטים של הזנת חול וגאוטיוביםטכנולוגיות לניהול, ניטור איכות ופיקוח ביצוע של פרוייקטים הנדסיים ניהול אינטגרטיבי רב ממדי של פרויקטים משלב התכנון המוקדם ועד לניהול וניטור תהליכי ביצועחדשנות בתחומי ביצוע התשתיות, התייעלות אנרגטית ושימוש בטכנולוגיות מקיימותכל טכנולוגיה חדשנית אחרת הקשורה לפעילות הליבה של החברה 

  רפאל

  רובוטיקה יכולות ניווט ללא GPSרובוטים בשליטה מרחוק ואוטונומייםרחפניםפלטפורמות רחפנים – רובוטים להובלת ציוד ולביצוע עבודותניטור, זיהוי, בדיקות וסקירות בחללים פתוחים וסגורים

  תשתית תחבורה חכמהפתרונות תחבורה אוטונומייםניהול ביקושים ואופטימיזציית תשתיות

  מערכות תומכות לחניונים רובוטייםהטענת רכבים חשמליים – ניהול, ניטור איכות ופיקוח ביצועניהול אירועים בזמן אמת וזיהוי והרתעה על מכשולים

  טכנולוגיות לרובוטיקה תת-ימית  – ניווט, מיפוי וסקירהטכנולוגיות סייברמיפוי 

  מיפוי אווירי של תשתית תת-קרקעיתמיפוי תת ימי

  טכנולוגיות AI  לניהול אירועים ומערכות תומכות החלטה, תחזוקה חזוייה יכולות עיבוד תמונה, תקשורתטכנולוגיות מציאות רבודה AR/VR  –  וממשקי משתמשטכנולוגיות בתחום מקורות אנרגיה ואגירת אנרגיה 

  סוללות מתקדמות, תאי דלק, סופר קבלים, טעינה בהשראה חשמלית.מערכות חשמל off grid היברידיות

  ניטור בריאות מבניםאקוסטיקה – חישה ועיבוד אות, השקטת רעשיםטכנולוגיות הדפסת תלת מימד – הדפסת חלקים גדולים, חומרים חדשים, הדפסת אלקטרוניקה וסנסוריםטכנולוגיות קוונטיות New Space, EO satellites, Space Communication החברה הממשלתית לתיירות

  הגברת שימוש טכנולוגי ברחפנים לטובת תכנון וביצוע של פרויקטים כולל: מיפוי סטטוטורי, ניטור, זיהוי, בדיקות, סקירות ומדידות כולל מודלים תלת ממדיים.שילוב תכנון תשתיות בתחום ערים חכמות בדגש על שילוב בין תשתיות ומוצרים טכנולוגים, אקולוגיים וסביבתיים לבין התייעלות אנרגטית ותחזוקה ארוכת שנים.מערכות לשיפור תהליכי עבודה בדגש על תהליכים מקוונים, דיגיטציה ובדגש על בקרה ואבטחת איכות מוצר.הטמעת טכנולוגיות חדשניות לפיתוח פרויקטים בתחומי התשתיות והבינוי לרבות חומר גמר, חומרי בינוי, חומרי פיתוח, תרכובות לסביבה, ריהוט רחוב/ נוי חדשני וכדו’.ניהול אינטגרטיבי רב ממדי של פרויקט בינוי או תשתית החל משלבי התכנון המוקדם ועד לניהול ביצוע בפועל כולל שיתוף מידע בענן.מערכות חדשניות לניהול, ניטור איכות ופיקוח ביצוע.חדשנות במערכות איסוף מידע, בקרה ואוטומציה של התהליכים בחברה.מערכות דיגיטליות לטיפול בתהליכי רכש.

 •  
 • חברת דירה להשכיר ניהול נכסי נדל”ן למגורים בדגש על השכרה: מערכות חכמות לפיקוח ובקרה בשלבי ההקמה והתפעולטכנולוגיות לייעול הבנייה ולקיצור זמני הבנייה הרוויה למגוריםטכנולוגיות חדשניות לשימוש בבנייני מגוריםתשתיות חכמות

  פתרונות סביבתיים למתחמי נדל”ן למגורים בדגש על השכרה: 

   שילוב בין התייעלות אנרגטית וניהול משאבים ותשתיותהתייעלות אנרגטית ושימוש בטכנולוגיות מקיימותבנייה ירוקה ואיכות סביבה

  פתרונות קהילתיים למתחמי נדל”ן למגורים בדגש על השכרה: 

   הקמת ממש דיגיטלי לניטור ושיפור איכות החיים ושביעות הרצון של התושבים במתחמי הנדל”ן למגורים מערכת לניהול קהילה – הובלת תהליכים ברמת קהילה ושותפות הציבור

  טכנולוגיות לייעול וקיצור זמני התכנון נדל”ן למגורים בדגש על השכרהמיכון תהליכי תשלום לספקים והזמנות רכשבקרה על מסמכי תוכניות (תכנון)חדשנות במערכות איסוף מידע, בקרה ואוטומציה של תהליכים בחברה.פתרונות חדשניים לשיווק דירות להשכרה לציבור הרחב – למשל באמצעות VR.
 • לקישור לפרסומי חברת דירה להשכיר לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • חברת עמידרניהול נכסי נדל”ן  טכנולוגיות לזיהוי מבנים ריקיםשיפור תהליכי עבודה, באמצעות דיגיטציההתחדשות עירוניתטכנולוגיות לאיתור פלישה לנכסאמצעי תשלום מקוונים ללקוחותזיהוי לקוח מרחוקזיהוי יציבות מבניםתאום דיגיטלי ו-AIהתחדשות עירונית

 •  החברה הלאומית לאספקת פחם בע”מ
 • צמצום פליטת גזי חממה בתחום הספנות;דלקים אלטרנטיבייםפיתוח מנועים דו (רב) דלקיים;בחינה ובדיקת דלקים אלטרנטיביים בעלי טביעת פחמן נמוכה או אפסית;פיתוח טעינת חוף בנמלים ושימוש בדלקים לא פוסיליים.

  התייעלות אנרגטית לאניות (צמצום פליטת גזי חממה

  בקרה ואיסוף נתונים בהיבט היעילות האנרגטית של האנייה;אמצעים לתכנון הפלגות באילוץ של חסכון אנרגטי;בקרת מקורות החום וניצול מיטבי של הפליטות; מניעת זיהום ים; בטיחות ימית;

  סייבר באוניות;

  מעטפת הגנה לסיכוני סייבר באוניות;

  צמצום גזי חממה מפחם;

  אמצעים לאיסוף נתונים ומניעת פליטת גזים מפחם מוערם

 • לקישור לפרסומי החברה הלאומית לאספקת פחם לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנות 
 • קצצ”אאנרגיות מתחדשותאגירת אנרגיהטכנולוגיות סביבתיותטכנולוגיות תפעוליות

 • לקישור לפרסומי חברת קצא”א לקבלת הצעות לפרויקטי חדשנותחברת נגה 
 •      תכנון וניהול מערכת החשמל;סחר בחשמל, חוסן מערכת החשמל, שילוב אנרגיות מתחדשות ואגירה במערכת החשמל, שילוב רשתות חכמות וייצור מבוזר

      טכנולוגיות ייצור והולכה;

  אנרגיות מתחדשות (PV, רוח, תחליפי דלקים פוסיליים)אגירת אנרגיה, מונים חכמים, מאגדי צרכנים ויצרניםיצרנים וירטואלים (VPP) מיקרו-גרידרשת במתח ישרקווים תת-קרקעייםכורי SMRהיתוך גרעיניניצול פסולת

     סביבה וקיימות;

  – צמצום פליטותטיפול בפסולת, שמירה על מגוון ביולוגישינוי האקליםפיתוח בר קיימאשדות אלקטרומגנטיםהתייעלות אנרגטית וכלכלה מעגלית במשק האנרגיה.

     מערכות מידע- אבטחת מידע

  דיגיטציהפיתוח יישומים ואפליקציותתשתיות, טכנולוגיות סיווג המידעולגישה מאובטחתניהול משאבים חכם של סביבות העבודה.

 •  נצר השרון 
 • טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחומרי נפץ.טכנולוגיות לאיתור זיהומי חומרי נפץ בקרקעות בשטח.טכנולוגיות לטיהור חומרי נפץ מציוד ותשתיות.טכנולוגיות לאיתור זיהומי חומ”ס בקרקע ו/או במי תהום ללא ביצוע בדיקות פולשניות.ניהול חכם של פינוי והובלה של פסולת ועפר.מחזור פסולת, ציוד ותשתיות ששימשו בתעשיות ביטחוניות.ניצול אנרגטי בתהליכי טיפול בחומ”ס על קבוצותיו השונות.ניהול אינטגרטיבי חדשני של פרויקטי תשתית.מערכות חדשניות לניהול, ניטור ופיקוח על פליטות לסביבה.מערכת לניהול מידע וטיפול בתהליכי רכש שאינה מבוססת ענן.

 •  חוצה ישראל
 • שילוב של מערכות לייצור אנרגיה מתחדשת באלמנטים בפרויקטים כדוגמת – ניצול תנועת רק”ל, מבני דרך וכדומהמערכות לסקירת מבני דרך ומנהרותמערכות לתדלוק במימן לשם בניית תשתית על צירי התנועהמערכות PRT למתחמי תעסוקהפתרונות חישמול מתקדמים לתחבורה ציבורית ופרטית במתחמים שברשות החברהכל פתרון אשר יכול להתממשק לשירותים ולתשתיות הקיימות והמוקמות ע”י החברה אשר יכול לסייע בשיפור התשתית לטובת שימוש הציבור או היכולת לתחזק אותן

 • שאלות ויצירת קשרניתן לפנות לשגיא כהן, מנהל תחום החדשנות. רשות החברות הממשלתיות: 

נייד: 050-6208462דוא”ל:  sagic@gca.gov.il