תחומים טכנולוגיים בהם הובע עניין מהמשרד לביטחון פנים והגופים הביטחוניים

 1. מצלמות לזיהוי והצבעה של אש ועשן (דגש על עשן), בטווחים של 5-10 ק”מ, (עקבת עשן של 5X5 מ’ ב-5 ק”מ ו- 10X10 מ’ ב- 10 ק”מ) ו/או אלגוריתמיקה לזיהוי אוטומטי של אש ועשן בחומרי וידאו (רחפנים, מל”טים וכיוצ”ב).
 2. אלגוריתמיקה לעיגון קרקעי של חומר גלם אווירי (וידאו מרחפנים, מסוקים וכד’)  או של חומר גלם קרקעי (וידאו ממצלמות קרקעיות פשוטות – PTZ וכו’), בזמן אמת לקרקע  – תמונת הווידאו האווירית “מטיילת ” על האורתופוטו/מפה באופן רציף.
 3. כלים אלגוריתמיים להיתוך מידע ממגוון מקורות  – בדגש על מידע וקטורי המתקבל מסנסורים שונים (בדגש על מצלמות, אך לא רק), המאפשרים הצבעה על התחלת אירוע, וניטור של האירוע לאורך התפתחותו.
 4. אלגוריתמיקה לניווט בשטח פתוח –התאמת עבירות הכלים של כב”ה (משאיות, רכבים) לתנועה בשטחים פתוחים: שקלול השבילים, סוג הרכב ותנאי העבירות, אינדיקציה למשך הזמן הצפוי להגעה ובחירת נתיב ההגעה האופטימלי.
 5. גילוי ואיתור אמצעים אסורים בבתי הסוהר בכלל וכן בתאים מרחוק, ספירת אנשים בתא מרחוק.  
 6. אנליטיקה לאיתור אנומאליות בחצרות הכלא – יכולות ווידאו אנליטיקה  למצלמות קיימות לאיתור אנומאליות ואנליטיקה אקוסטית לזיהוי במיקרופונים.
 7. זיהוי כוונות זדון מצד אסירים (אובדנות, הפרות סדר ועוד).
 8. ניטור וויסות צריכת אנרגיה במתחמי כליאה תוך שימוש ב AI, שימוש באנרגיות מתחדשות ופתרונות לצמצום צריכת מים.
 9. אנליטיקה אקוסטית לאיתור והתרעה על אנומליות במרחב הציבורי (כגון ירי, צעקות , המולה, קריאה לעזרה, שבר זכוכית , תאונה).
 10. מניעת וצמצום חבלה וגניבות לכלים חקלאיים, רכוש, בעלי חיים ותוצרת פרי במרחב הכפרי.
 11. ניתן להגיש בנוסף לנושאים המפורטים – טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים.

 

יובהר כי ניתן בתיאום עם הגוף הביטחוני, להגיש בנוסף לנושאים המפורטים- טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים.