חברות שיגישו בקשות
בין התאריכים והשעות הבאים
צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים
20 באוגוסט 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
27 באוגוסט 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף ספטמבר 2020
27 באוגוסט 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
3 בספטמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד אמצע אוקטובר 2020
3 בספטמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
15 בספטמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף אוקטובר 2020
15 בספטמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
24 בספטמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף שבוע ראשון
של נובמבר 2020
24 בספטמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
15 באוקטובר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד אמצע נובמבר 2020
15 באוקטובר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
22 באוקטובר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף שבוע שלישי
של נובמבר 2020
22 באוקטובר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
29 באוקטובר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף נובמבר 2020
29 באוקטובר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
5 בנובמבר 2020
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף שבוע ראשון
של דצמבר 2020
5 בנובמבר 2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
12 בנובמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים
עד אמצע דצמבר 2020
12 בנובמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים
19 בנובמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים
עד סוף שבוע שלישי
של דצמבר 2020