רישום למפגש בנושא אתגרי הון אנושי – לחברות השותפות במאגדי מגנ”ט

איך תבחר להשתתף בכנס?