הקריטריונים להערכת בקשות מתוך חוק החדשנות

הקריטריונים להערכת בקשות נגזרים מתוך מטרות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית הן:

 1. יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי.
 2. יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, “תשואה עודפת” – הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח.
 3. פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה.
 4. (א) עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל.
 5. שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה. 

והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.

הקריטריונים להערכת בקשות

 • הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות עפ”י הקריטריונים הכלליים הבאים. חשוב לציין כי, בנושא זה, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה. זאת בשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים. 
 • היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים. 
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק. 
 • יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה. 
 • איכות השת”פ – במקרים של תכניות שתוף פעולה (שת”פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים את איכות השת”פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.
 • בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.