מקורות מידע כלליים

 

פרויקטים עיקריים

מסמכים נוספים

  • מחקר – התפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון – לצפייה לחצו כאן
  • מסמך היוועצות לגבי סיכוי ESG – לצפייה לחצו כאן
  • קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור – מפרט מאפייני ליבה – לצפייה לחצו כאן
  • תזכיר חוק ייעול האסדרה בניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש”ף – 2020 – לצפייה לחצו כאן
  • הצעת חקיקה לתיקון חוק השקעות וייעוץ כללי – לצפייה לחצו כאן
  • תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש”ף-2020 – לצפייה לחצו כאן
  • רשות ניירות ערך השיקה מערכת לניתוח נתוני הדירוג של חברות הדירוג – לצפייה לחצו כאן
  • רשות ניירות ערך אישרה את פתיחתם של ערוצי מימון ומסחר חדשים לחברות ושותפויות, במסגרת פלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים מוסדיים וכשירים – לצפייה לחצו כאן
  • רשות ניירות ערך פותחת את שוק האיגוח הציבורי – לצפייה לחצו כאן