נשים בהייטק: תמונת מצב 2023

 • בשנת 2022 הועסקו 137 אלף שכירות בענף ההייטק בישראל, המהוות 34% מהשכירים בענף.
 • מספר השכירות המועסקות בענף גדל ב- 16 אלף נשים בשנת 2022, עליה של 2.13% במספר השכירות. מספר הגברים השכירים בענף גדל ב- 1.10%. זוהי השנה הראשונה מאז שנת 2019 בה קצב הגידול של הנשים השכירות בענף היה גבוה מזה של הגברים. ובכלל, זוהי השנה עם קצב הצמיחה הגבוה ביותר לשני המגדרים.
 • למרות קצב הצמיחה הגבוה במספר השכירות המועסקות בענף – שיעור הנשים מכלל השכירים בו עלה רק ב- 6.0 נקודות האחוז בהשוואה לשנה שקדמה לה.
 • קצב הגידול במספר השכירים והשכירות בענף משנת 2014 ועד שנת 2022 היה דומה: מספר השכירים גדל ב- 60% ומספר השכירות ב- 63%.
 • 71% מהגברים השכירים בענף ההייטק מועסקים בתפקידים טכנולוגיים (תפקידי “טק”), בהשוואה ל- 52% מהנשים.
 • השנה לראשונה מתפרסם מידע על תפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף ההייטק (לדוגמה: מתכנתת שמועסקת בבנק). לפי ההגדרה המורחבת למשרות טק* שהוגדרה על ידי ועדת פרלמוטר להון אנושי בהייטק, מועסקות בסך הכל 170 אלף שכירות בענף ההייטק ובתפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף, בהשוואה ל- 338 אלף גברים.
 • ניכר כי באופן יחסי, יותר נשים מועסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים – 38% מהשכירות במשרות ה”טק” (כולל תפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף) מועסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, לעומת 23% מהגברים – יותר מפי 5.1 באופן יחסי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ניתוח קבוצות אוכלוסיה

 • מספר הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) המועסקות בהייטק עלה ב- 58% משנת 2014 ועד 2022 והגיע ל- 121 אלף. חלקן היחסי של הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) מכלל הנשים המועסקות בהייטק, ירד מ- 2.91% בשנת 2014 ל- 3.88% בשנת 2022.
 • מספר הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) השכירות המועסקות במשרות “טק” מחוץ לענף ההייטק צמח ב- 4.27% מ- 22 אלף בשנת 2014 ל- 29 אלף בשנת 2022.
 • מספר השכירות הערביות עלה בקצב דומה לזה של הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) – 5.54% (מ – 3,540 שכירות ערביות בענף ההייטק ל – 5,470). חלקן היחסי של השכירות הערביות בענף ההייטק שמר על גודלו כ- 4%, כך גם במשרות טק מחוץ לענף ההיטק – שם מספרן עמד על כ – 1,160 ב – 2022.
 • את הצמיחה המהירה ביותר הציגו השכירות החרדיות בהייטק – עליה של כ-180% משנת 2014 ועד 2022, קצב מהיר פי שלוש מקבוצות הנשים האחרות. מספר השכירות החרדיות עלה מ- 3,000 ל- 8,500. החרדיות הצליחו להכפיל את חלקן היחסי בהייטק ובמשרות טק מחוץ לענף בתקופה זו.
 • באופן יחסי לשאר הקבוצות, השכירות החרדיות בהייטק מועסקות בעיקר בתפקידים טכנולוגיים. שיעור השכירות החרדיות שעוסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, מכלל החרדיות השכירות בהייטק ובמשרות טק במשק כולו, עומד על 8% בלבד, בהשוואה ל- 35% מהשכירות הערביות ו-5.41% מהיהודיות שאינן חרדיות.