ממשבר בינלאומי להזדמנות אישית

רשות החדשנות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מזמינים אתכם/ן להפוך תקופת משבר זו להזדמנות עבורכם ולקחת חלק בהכשרות טכנולוגיות מקוונות ואיכותיות, של מיטב גופי ההכשרה בשוק ההייטק הישראלי. 

*הגופים להלן מקבלים תמיכה ממשלתית, עם זאת יש לבדוק מול כל גוף הכשרה את התנאים ואת פרטי ההכשרה.

קורסים חינמיים בסיסיים

הכשרות מקוונות ייעודיות לנשים ולחברה הערבית | תכניות בתמיכה של זרוע העבודה – משרד העבודה והרווחה:

קורסים מתקדמים במקצועות הטכנולוגיה

במסגרת מסלול סיירות תכנות (Coding bootcamps) של רשות החדשנות, נבחרו שבעה גופי הכשרה המציעים תכניות לימודים אינטנסיביות לכניסה להייטק בתפקידי פיתוח תוכנה, Data science ו-Machine learning.

לאור המצב הנוכחי, מרבית הגופים מציעים חלופות של לימודים מקוונים לתכניות המלאות, וכן מודולות קצרות יותר למעוניינים בשדרוג והעשרה.

Experis

Primrose

Infinity Labs R&D

elevation

ITC