ניסיון

ע”פ תיקון 15 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות נועד לקדם עובדים עם מוגבלויות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם והפעולות הנדרשות להשגת יעד זה. בבדיקה שבוצעה ביחס לרשות החדשנות נמצא כי מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם הינה בינונית. המשמעות הינה כי על מנת לעמוד ביעד בצורה מלאה (5% מכלל העובדים ) יש לרשות להעסיק כ 6 עובדים.  כרגע ע”פ נתוני ביטוח לאומי יש לגייס 2-3 עובדים על מנת לעמוד ביעד באופן מלא. 

ניסיון

ע”פ תיקון 15 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות נועד לקדם עובדים עם מוגבלויות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם והפעולות הנדרשות להשגת יעד זה. בבדיקה שבוצעה ביחס לרשות החדשנות נמצא כי מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם הינה בינונית. המשמעות הינה כי על מנת לעמוד ביעד בצורה מלאה (5% מכלל העובדים ) יש לרשות להעסיק כ 6 עובדים.  כרגע ע”פ נתוני ביטוח לאומי יש לגייס 2-3 עובדים על מנת לעמוד ביעד באופן מלא.