מיקוד הנושאים

להלן מיקוד הנושאים לתמיכה בפיילוטים בנושאי אנרגיה, דלקים, תחבורה נקייה, רשת החשמל, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה:

 

 1. אנרגיות מתחדשות וחלופיות
  • הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים כגון שמש, רוח, מקורות גיאותרמים, גלים, הבדלי טמפרטורה, הבדלי מליחות ועוד.
  • העלאת נצילות הפקת אנרגיה מהשמש (אנרגיה ליחידת שטח)
  • מערכות PV בשימוש כפול כמו סככות, הצללות, כבישים, שטחי חקלאות
    
 2. התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
  • נושאים בעלי השפעה מהותית על צריכת החשמל כגון מערכות קירור וחימום.
  • ניהול אנרגיה וצריכת חשמל במפעלים ומבנים
  • חיסכון באנרגיה בתחבורה ובמנועים
    
 3. צמצום פליטות וזיהום
  • טיפול בפליטות פד”ח, עם עדיפות לשימוש בו.
  • צמצום פליטות גזי חממה.
  • הקטנת אובדניים במערכת ההפקה וההולכה של הגז הטבעי
  • פסולת ואנרגיה כגון: הפקת אנרגיה מפסולת חקלאית ועירונית, הפחתת זיהום אוויר וטיפול ברכז בבוצה ממתקני טיפול בפסולת ושפכים.
    
 4. אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
  • טכנולוגיות מימן (בכלל זה הפקה, שימוש, אגירה, הולכה)
  • תאי דלק
  • אגירת אנרגיה באמצעים כימיים, אלקטרו כימיים, מכאניים, חום או אחרים.
  • אגירת אנרגיה בקנה מידה גדול לרשת החשמל
    
 5. משק החשמל ורשת החשמל
  • רשתות חשמל חכמות
  • בטיחות והגנה על רשת החשמל.
  • ניהול רשת חשמל מבוזרת מאוד, תוך אפשרויות לעצמאות של מיקרו-גרידים מקומיים (אפילו מנותקי רשת). ניהול רכבים כחלק ממערך יצור ואספקה של חשמל.
  • הגדלת קיבולת רשת החשמל ויכולת העברת האנרגיה תוך מזעור עלויות, בעיקר לנוכח אחוזי החדירה הגבוהים של האנרגיה המתחדשת
 6. דלקים ותחבורה
  • רכבים חשמליים והיברידיים
  • הפקת דלקים סינתטית (מגז ומאנרגיה מתחדשת, בכלל זה מימן)
    
 7. משק הדלק
  • אחסון דלקים לאורך זמן, תוך מזעור השטח וההשפעה הסביבתית (ובכלל זה למשל גז בים ובתת הקרקע)
  • שיפור בטיחות, ובריאות (לרבות מקרקעות מזוהמות), בכלל זה דלקים, דליפות וכד’
  • ניהול אספקת הדלקים בשגרה ובחירום.
  • הקטנת הזיהום משריפת דלקים ובפרט מתזקיקים נמוכים.
    
 8. אנרגיה במשק המים
  • התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה במשק המים והשפכים
  • סינרגיה בין משק המים למשק החשמל
  • פתרונות לרכז ממתקני התפלה
    
 9. אנרגיה במשק המים
  • טכנולוגיות להקטנת הפגיעה בציפורים בסביבות טורבינות רוח
  • מזעור השפעות סביבתיות של חיפוש, פיתוח, והפקה של דלקים
  • צמצום פגיעה סביבתית של כריה וחציבה
    
 10. הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז בדגש על פיתוח שיטות לניצול יעיל של מאגרים
  • פיתוח שיטות חדשות, גיאולוגיות, גיאופיסיות ואחרות בתחום חיפושי הנפט והגז
  • שימוש בבוץ על בסיס חומר אורגני (oil/organic based mud)
  • קידוחים רדיאליים (Multilateral gas enhanced oil & recovery)
  • שיטות טיפול בצנרת תת ימית (long tieback)
  • טיפול בקידוחים עמוקים (ultra-deep), כולל טיפול בהידרנטים
  • דיגיטליזציה בהפקת גז ונפט, בכלל זה שיטות לזיהוי דליפות בצנרת ובקידוחים תת ימיים
    
 11. כרייה וחציבה
  • ייעול השימוש בחומרי חציבה
  • קידום שימוש בתחליפים לחומרים שמקורם בכרייה וחציבה
  • ניצול חומרי גלם טבעיים שאינם מנוצלים היום
    
 12. חירום בתשתיות
  • זיהוי מוקדם של רעידות אדמה
  • שיפור השירות לאחר אירוע חירום