חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת 
בין התאריכים והשעות הבאים  בשנת 2023-2024 
צפויות לקבל תשובות זמנים הבאים 
22 בינואר 2024 אחרי השעה 12:00 5 בפברואר 2024 עד השעה 12:00 סוף אפריל 2024
12 בפברואר 2024 אחרי השעה 12:00 25 בפברואר 2024 עד השעה 12:00 אמצעי מאי 2024
6 במרץ 2024 אחרי השעה 12:00 2 באפריל 2024 עד השעה 12:00 סוף יוני 2024
9 באפריל 2024 אחרי השעה 12:00 1 במאי 2024 עד השעה 12:00 אמצע יולי 2024
19 במאי 2024 אחרי השעה 12:00 2 ביוני 2024 עד השעה 12:00 אמצע אוגוסט 2024
17 ביוני 2024 אחרי השעה 12:00 8 ביולי 2024 עד השעה 12:00 אמצע ספטמבר 2024
22 ביולי 2024 אחרי השעה 12:00 1 באוגוסט 2024 עד השעה 12:00 אמצע אוקטובר 2024
14 באוגוסט 2024 אחרי השעה 12:00 28 באוגוסט 2024 עד השעה 12:00 סוף נובמבר 2024
11 בספטמבר 2024 אחרי השעה 12:00 18 בספטמבר 2024 עד השעה 12:00 אמצע דצמבר 2024