הנה דקה על התחנות המרכזיות שהבקשה שלכם.ן בין הגשת הבקשה לקבלת התשובה

*הפירוט המלא בהמשך העמוד

חשוב!

מועד משוער לקבלת התשובה מופיע בדף המסלול או בקול הקורא אליו הוגשה הבקשה. 

  1. מכתב מהרשות לחברה:

החברה תקבל לדוא”ל של איש הקשר מכתב מהרשות המאשר את קליטת הבקשה ומפרט על פרטי הבקשה (תקציב מבוקש, מסלול). פרטי מועד הוועדה הצפוי בצירוף פרטי הבודק הראשי מתוך צוות הבדיקה, יופיעו באזור האישי באתר.

  1. מינוי צוות בדיקה:

לאחר קליטת הבקשה ממונה צוות בדיקה מותאם לכל בקשה במסגרת הזירה והמסלול שאליהם הוגשה הבקשה. תהליך הבדיקה מותאם גם הוא למסלולים השונים ומשתנה בהתאם, כאשר הבדיקה מתבססת על טפסי הבקשה שהוגשו ובנוסף יכולה לכלול שיחת טלפון להבהרות, פגישה, ביקור של צוות הבדיקה במשרדי החברה ואף סיור במתחמי מעבדה ובקשה להדגמות. תהליך הבדיקה מתבצע לפי שיקול הדעת של ועדת המחקר בהתייחס למסלול אליו הוגשה הבקשה.
 

  1. השלמת חומרים:

אם לאחר ההגשה או במהלך הבדיקה התגלו חוסרים, החברה תתבקש להשלים אותם עד מועד מסוים אותו יגדיר צוות הבדיקה בהתאם לוועדה אליה הבקשה מיועדת.
 

  1. חוות דעת:

צוות הבדיקה יגיש חוות דעת כתובה על בקשת החברה, בין היתר על בסיס תנאי המסלול והקריטריונים להערכת בקשה של רשות החדשנות.
 

  1. בקרת איכות:

חוות הדעת עוברת בקרת איכות ונשלחת לחברי הוועדה.
 

  1. הכנת חברי הוועדה:

חברי הוועדה קוראים מראש את חוברת הוועדה המכילה את חוות הדעת ובשילוב הידע שלהם והכרת המסלול ומטרות הרשות, מדרגים את הבקשות באופן עצמאי.
מיהם חברי ועדת המחקר?
לפי החוק לעידוד מו”פ וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ועדות המחקר תכלול לפחות 9 חברים:

כדי לקיים וועדת מחקר צריכים לנכוח ארבעה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

  1. החלטת ועדת המחקר:

בין חברי הוועדה מתנהל דיון על כל בקשה בנפרד, במהלכו נוכח צוות הבדיקה על מנת לענות על שאלות. במרכז הדיון, הערכה הבקשה בהתאם להתאמה שלה לאמות המידה, תנאי המסלול ומטרותיו. הבקשות נידונות זו מול זו וביחס האחת לשנייה כך שנוצר דירוג יחסי לשאר הבקשות שנידונו באותה וועדה. לאחר מכן מתקיימת הצבעה האם לתמוך בבקשה או לדחות אותה.

הערכת הוועדה נשענת על שישה מקורות: 

במקרה שהוחלט על תמיכה בבקשה, מתקבלת החלטה באשר לתקציב המאושר ואחוז התמיכה של רשות החדשנות. במקרה שהוחלט על דחייה, נכתבים נימוקים להחלטה המבוססים על הדיון שהתנהל בוועדה. 

  1. התשובה:

החברה מקבלת מכתב לדוא”ל של איש הקשר המיידע אותה על החלטת הוועדה. במידה והוחלט כי החברה תקבל תמיכה מהרשות היא תעודכן בגובה התקציב המאושר אחוז התמיכה, התניות ואבני דרך במידה ויש. במקרה של דחייה, יסופקו הנימוקים שנכתבו בוועדת המחקר.

תפקיד מערך הבדיקה

תפקיד מערך הבדיקה המקצועית הנו לבחון את הבקשות ולהעריכן עפ”י המדדים שקבעה וועדת המחקר בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית ולהנחיות מועצת הרשות. הבקשות מוערכות עפ”י רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית, ההיבט הכלכלי של תוצרי התוכנית ויכולת החברה. במקרה של תכניות שתוף פעולה (שת”פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים הבודקים, בנוסף, את איכות השת”פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים. כמו כן אמונים הבודקים על בחינת סעיפי ההוצאות ותאימותם לכללי המימון. חוות הדעת כוללת גם המלצה תקציבית. בנוסף לבדיקה המקצועית עצמה, מסייעים הבודקים לרשות החדשנות בפעילויות נוספות ומגוונות, כולן לטובת העצמת התעשייה המקומית.   

​במסגרת הבדיקה המקצועית מתבצעת פגישה באתר החברה. הפגישה מאפשרת, בין השאר, התרשמות מהאתר ומהפעילות עצמה. בפגישה ניתנת לחברה הזדמנות להבהיר את בקשתה ולתת מענה לשאלות העשויות לעלות מקריאתה. הבודקים המקצועיים מונחים ומחויבים לנהוג בנימוס הראוי, לא לייעץ לחברה בשום צורה, ולשמור על סודיות המידע הנמסר להם ע”י החברות בכתב ובע”פ. הבודקים המקצועיים וראשי התחומים מציגים בפני ועדת המחקר את בקשת החברה ואת חוות הדעת. 

לפירוט נוסף על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה לחצו כאן.

כיצד נבחרים הבודקים המקצועיים?

​מדי מספר שנים מתפרסם מכרז לגיוס מערך הבודקים. המכרז מציב דרישות גבוהות בנושאי השכלה, ניסיון מקצועי, ניסיון ניהולי ויכולות אישיות. ההיענות למכרז גבוהה מאד, עובדה המאפשרת לקלוט אנשים מתאימים ביותר. רבים מילאו תפקידים בכירים בתעשייה ברמות ניהול גבוהות ובהובלה טכנולוגית. מערך הבדיקה המקצועית מחולק למספר תחומים מקצועיים המנוהלים ע”י ראשי תחומים. התחומים הנם: מדעי החיים, תוכנה, תקשורת ואלקטרוניקה, מערכות, תעשיה מסורתית. בכל תחום נמצאים בודקים בעלי ידע וניסיון האמורים לכסות את ההיבט המקצועי של הבקשות המוגשות. חלק הולך וגדל של הבקשות המוגשות בימים אלה מתפרש על פני מספר תחומים מקצועיים, במקרים אלה מתמנה בודק נוסף על מנת לוודא כיסוי מקצועי נאות. איכות הבדיקה המקצועית הנה גבוהה וידועה בתעשייה. רבות העדויות של חברות להתייחסות רצינית לתוצאותיה ע”י משקיעים  פרטיים