הגשת מועמדות להצגה בתערוכה בביתן הישראלי ב-COP28 כחלק ממשלחת של 30 החברות המציגות

משלחת חברות הטכנולוגיה הישראלית הרשמית לאירועי  COP-28 הוועידה הבינלאומית היוקרתית של חברות האמנה לשינויי האקלים, שתתקיים בדובאי, איחוד האמירויות, יוצאת לדרך!
החל מ-30 לנובמבר 2023
ואנו מזמינים אתכם.ן להגיש מועמדות כדי לקחת חלק במשלחת ולייצג את ישראל
!

 

הגשת המועמדות מתייחסת להצגה בתערוכה בביתן הישראלי הרשמי, שהינו חלק ממתחם ה-  BLUE ZONEב-28COP.
משלחת החברות שתציג בתערוכה, תכלול 30 סטרטאפים וחברות ישראליות מובילות, חממות טכנולוגיות ומעבדות חדשנות טכנולוגית, העוסקים בפיתוח  טכנולוגיות המקדמות פתרונות למגוון התחומים והאתגרים של משבר האקלים, בתחומי: אנרגיה, מים, חקלאות, ייצור בר-קיימא, בנייה ירוקה, תחבורה, מעגליות, טיפול בפסולת, סביבה וסילוק פחמן דו חמצני, אשר ייבחרו לייצג את ישראל בביתן הישראלי בהתאם לתהליך המפורט כאן:

נתחיל עם התאריכים החשובים:

הליך בחינת הבקשות שיוגשו ובחירת החברות שישתתפו במשלחת ייעשה ע”י ועדה בראשות ראש חטיבת הזנק ויהיו חברים בה מנהלת אגף שיווק ודוברות ברשות. במהלך בחינת הבקשה, הוועדה תהא רשאית לקבל ולהיעזר בחוות דעת מבודקים מקצועיים.

 

הוועדה תהיה רשאית לבחור עד 30 חברות שיכללו במשלחת בהתאם לתנאים אלה:

הבקשות שיוגשו ע”י חברות סטארט-אפ יבחנו זו מול זו, והבקשות  שיוגשו ע”י חברות צמיחה יבחנו זו מול זו.

 

תנאי הסף להצגה בביתן הישראלי בתערוכה: (יש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר; על תנאי הסף להתקיים במועד הגשת בקשת המועמדות ובכל עת לאחר מכן – עד לסיום התערוכה לפחות):

 

הבקשות שיעמדו בתנאי הסף יוערכו בהתאם לאמות מידה אלה:

אופן הגשת הבקשה: יש להגיש את הבקשות להשתתפות במשלחת לרשות החדשנות ע”י מילוי הטופס מטה.


מידע חשוב:

כלל העלויות, ההוצאות והתשלומים (הישירים ו/או העקיפים) עבור ההשתתפות במשלחת, כולל הטיסות והשהות במלונות, מוטלים על החברות שייבחרו במסגרת זו. חברה שתיבחר להשתתף במשלחת תהיה מחויבת להשתתף בתערוכת החברות בביתן הישראלי בוועידה, שיפעל בין התאריכים 3-6.12.23 (ימים ראשון עד רביעי).

חברות שיהיו מעוניינות בכך, יוזמנו להגיע, על חשבונן, כבר ב-30.11.23, לאירוע השקת הביתן.

* רשות החדשנות שריינה עבור כל אחת מהחברות שישתתפו במשלחת חדר יחיד במלון בדובאי לתאריכים 2-6.12.2023, ושילמה מקדמה עבורו, בשל הביקוש הרב להשתתפות בתערוכה והצפי להאמרת מחירי המלונות בעיר במהלך ימי התערוכה. לכן, חברה שתיבחר להשתתף במשלחת תהיה מחויבת להסדיר את ההתקשרות הישירה מול חברת דיזנהאוז ותשלום מלוא העלות של חדר המלון ששוריין עבורה (לרבות תשלום המקדמה ששולמה ע”י הרשות). חברה שלא תשלם עד לתאריך זה תאבד את זכאותה להשתתף במשלחת.
מובהר, שבמקרה בו חברה אחת או יותר מבין החברות שייבחרו על-ידי הוועדה לא תשתתף במשלחת (בין היתר בשל אי תשלום הקמת העמדה בביתן הישראלי או אי הסדרת התשלום עבור בית המלון), תהא הוועדה רשאית (אך לא חייבת), ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את החברה/החברות הבאה/ות אחריה/ן בדירוג כמשתתפת/ות חלופית/יות במשלחת.
אין באמור בפרסום זה משום התחייבות לאשר בקשה כלשהי אשר תוגש במסגרת זו.

מלאו בעברית את הטופס להגשת מועמדות כעת!

הגשת מועמדות להצגה בתערוכה בביתן הישראלי ב-COP28 כחלק ממשלחת של 30 החברות המציגות

גודל החברה:(חובה)
מספר עובדים
האם החברה קבלה את תמיכת רשות החדשנות?(חובה)
האם חברתכם הציגה בכנסים בינלאומיים בעבר?(חובה)
האם הייתם מוכנים להביא פעילות יצירתית דומה למה שתיארתם, גם לביתן הישראלי ב COP כחלק מהשתתפותכם, ועל חשבונכם?