חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות.​

קבלת מידע המצוי ברשות החדשנות נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע.

לצפייה בדו”ח חופש המידע של רשות החדשנות לחצו כאן.

לשימושכם באתר חופש המידע של רשות החדשנות