שלום רב, 
 
בעקבות משבר הקורונה, תכיר רשות החדשנות בהוצאות שכר של עובדים המבצעים עבודה מהבית במקרים הבאים:

1. עובדים הנדרשים עפ”י החוק, תקנות או הוראות משרד הבריאות לשהות בבידוד בייתי. 
2. במידה והתקבלה על ידי הנהלת החברה, החלטה המאפשרת לעובדי החברה לבצע את עבודתם מהבית בתקופה זו.  

שעות עבודה על הפרויקט נתמך הרשות יוכרו כשעות עבודה רגילות. 

על העובד לדווח נוכחות באופן שוטף מידי יום באמצעות אמצעי דיווח מרחוק
מאושר ע”י רשות החדשנות, אם קיימת אפשרות כזאת, קרי או אפליקציה לדיווח,
או באמצעות פורטל החברה (דיווח אינטרנטי במערכת דיווח השעות של החברה המאושרת ע”י רשות החדשנות). 

במידה ולא קיימת אפשרות דיווח מרחוק (גם לחברות בעלות מערכת ממוחשבת המאושרת ע”י הרשות) – על העובד/ת לדווח על שעות העבודה בתקופה זו באמצעות קובץ הקצאת שעות למשימות של רשות החדשנות.

קיום החלטת הנהלה בנוגע לעבודה מהבית תבדק בעת הביקורת הסופית שתיערך ע”י רשות החדשנות.
 
יובהר כי מדובר בהקלה זמנית לנוכח משבר הקורונה בלבד ולתקופה מוגבלת.
הקלות אלו מתייחסות אך ורק לגבי האמור לעיל. אין שינוי בכל שאר התנאים הקבועים בנהלי הרשות, ובכלל זה אישור הדיווחים ע”י העובד וע”י מנהל הפרויקט. 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית