הגשת בקשה לשינויים תיעשה בכפוף לנהלי מסלול תנופה על גבי הטפסים הבאים:

 

 

לצפייה בסרטון ההדרכה: איך ממלאים טופס מקוון לבקשה לשינויים בתיק באזור האישי באתר רשות החדשנות?

לשאלות ויצירת קשר בנושא בקשות לשינויים יש לפנות למחלקת שינויים בדוא”ל: shinuyim@innovationisrael.org.il