הגשת בקשה חדשה

לטובת הגשת בקשה יש לצרף את כל הטפסים המפורטים:

 • טופס בקשה לתכנית תנופה – שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה וצרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. בנוסף, יובהר כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.
   
 • תקציב מבוקש לתוכנית תנופה
   
 • כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב: 
 1. קורות חיים של היזם.
 2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת)
 • כאשר מגישי הבקשה הם קבוצת יזמים יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב:
 1. קורות חיים של כל אחד מהיזמים
 2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת) של כל אחד מהיזמים
 3. הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו”פ
 • כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב:
 1. תעודת התאגדות חברה מרשם החברות 
 2. רשימת בעלי מניות מרשם החברות
 3. קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית
 4. חברה שאינה חדשה, תצרף הצהרת רו”ח על העדר פעילות

 

הגשת הבקשה נעשית באופן מקוון:

 • יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר
 • למלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את הטפסים המפורטים לעיל.
 • בהגשת הבקשה ניתן להיעזר בסרטוני ההדרכה הבאים:
סרטון איך נרשמים לאזור האישי באתר רשות החדשנות?
סרטון איך מגישים בקשה לרשות החדשנות?

לידיעתכם, בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות.

 

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

לשאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת קליטת בקשות בכתובת המייל: Klita@innovationisrael.org.il או בטלפון:  03-7157900