לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות בשיתוף עם רשות החדשנות עתידים לקיים יום עיון בנושא טכנולוגיית הקריספר במטרה לקדם שיתופי פעולה בין העוסקים בתחום ולהנגיש עבור כל בעלי העניין את המנגנונים הקיימים, ואלו הנדרשים לפיתוח לטובת הסרת חסמים טכנולוגים ורגולטורים אשר יטייבו את תהליכי המחקר והפיתוח בתחום, באופן שיאפשר קיצור והפחתה של מורכבות ההליכים, הפתחה של העלות של פיתוח מוצרים ביולוגיים חדשים, אישורם והבאתם לשוק.

לקראת יום העיון אנו מעוניינים למפות את הגופים, התשתיות ואנשי מפתח בתחום, לדוגמה: אקדמיה גופים ממשלתיים, מוסדות המבצעים מחקר ופיתוח בתחום העריכה הגנומית בבני אדם, בעלי חיים, בצומח, פיתוח כלי עריכה חדשניים, פיתוח כלים ביואינפורמטים וחישוביים לחיזוי יעילות עריכה וכלים אנליטים לניתוח ומדידת התוצרים, וטכנולוגית דליית וכריית מידע מתקדמות, דהיינו כל מרחב העוסקים/ות באקו סיסטם של הנושא, מומחי/ות רגולציה ואתיקה העוסקים בתחום העריכה הגנומית, אנשי/נשות תעשיה, חוקרים/ות, ופאים/ות, וטרינרים/ות, גופים ובעלי עניין בהיבטים אתיים/רגולטוריים הקשורים לנושא.

על מנת לסייע לנו במשימה, אנא שתפו אותנו בפרטים על אנשי מפתח:

בקשה לקבלת מידע (RFI) על חברות וחוקרים בטכנולוגית עריכה גינומית (CRSPR)

במידה והינכן/ם עורכות/ים מחקר, איזה סוג מחקר זה?