מוזמנים לצפות בוובינר שהתקיים בנושא, בתחתית העמוד

בקשה לקבלת מידע (RFI) להקמת תשתיות מו”פ בתחום התקנים ביו הנדסיים

אנו מזמינים אתכם, חברות, יזמים, גופים ממשלתיים וגורמי מחקר ואקדמיה להציג את עמדותיכם והצעותיכם בנושא תשתית לאומית למו”פ בתחום התקנים ביו הנדסיים. אתם מוזמנים לשתף אותנו במידע ולהביע את עמדתכם לגבי הצורך בהקמת תשתית שתאפשר מחקר ופיתוח שדורשים מומחיות בעולמות התוכן של הנדסה ומדעי החיים לטובת בניית והעצמת התחום. 

רקע

בספטמבר 2020 הרשות המליצה לפורום תל”ם (ועדה וולנטרית לתשתיות לאומיות למדע) התשתיות הלאומיות למו”פ לבנות תכנית לאומית ארוכת טווח לקידום תחום ה-Bio convergence בישראל.  BC הוא תחום טכנולוגי העוסק בשילוב של שיטות, רעיונות וטכנולוגיות שבסיסם ביולוגי יחד עם ידע וטכנולוגיות מתחומים אחרים כמו פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה והנדסה. התוצר של השילוב הזה יהיה בינתחומי בהגדרה ובשאיפה גם חדשני ומשבש. בדצמבר מינה הפורום ועדה חיצונית לבניית התוכנית ולאחר שנה, בדצמבר 2021, היא השלימה את עבודתה והגישה את מסקנותיה. מסקנתה העיקרית של הוועדה היא שעל ממשלת ישראל להתערב עכשיו כדי לייצר מנוע צמיחה כלכלי חדש המבוסס על אקוסיסטם חדשני בתחום ה BC עם יתרון תחרותי לתעשייה הישראלית, מצוינות אקדמית, ומובילות עולמית תוך הצמחת המשק הישראלי.

ההנחה היא שההתערבות הממשלה תכלול את האלמנטים הבאים

 • פיתוח תשתיות מו”פ בינתחומית 
 • עידוד מצוינות במחקר בינתחומי BC
 • פיתוח הון אנושי רב-תחומי
 • רגולציה חדשנית תומכת ומאפשרת
 • מימון מו”פ מתקדם בינתחומי

 

כשלב ראשון נשקלת הקמת תשתית מו”פ להתקנים ביו-הנדסיים

חשוב לציין, כי הרשות עוד לא החליטה אם וכיצד לפעול ולהתקדם, ופנייה זו אינה הזמנה להגיש הצעות וגם אינה חלק מהליכי מכרז או מסלול הטבה או הליך אחר לקבלת הצעות, אלא פנייה לקבלת מידע ועמדה בלבד. בעקבות הבקשה למידע אנו נשקול את דרכי המשך הפעולה אך במקביל שומרים את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון נוסף שיעזור.

תיאור התשתית להתקנים ביו-הנדסיים

מרכז אינטגרציה וידע התומך בתהליכי מו”פ של חברות בעזרת שילוב של יכולות תשתית, הון אנושי מקצועי, וקישורים לתשתיות רלוונטיות בארץ ובעולם.   

מטרות התשתית:

 • מענה לצורך בשירותי מחקר ופיתוח חדשניים וייחודיים שיאפשרו חיבור מערכות ביולוגיות מתקדמות למערכות התקנים הנדסיים חדשניים וייחודיים.
 • מקום מפגש שיאפשר חיבור ושיתופי פעולה בינתחומיים בין מהנדסים, אנשי דאטה וביולוגים  לפיתוח טכנולוגיות, תהליכים או מוצרים חדשניים
 • יצירת מרחבי עבודה, תשתית מחקר וציוד חדשני שיאפשרו ביצוע מו”פ בינתחומי
 • ביצוע הכשרה ופיתוח הון אנושי
 • יצירת שיתופי פעולה עם חברות רב-לאומיות ומרכזי מחקר רב-לאומיים שיבססו פעילות חדשה או וירחיבו את פעילותם בישראל

תכולות אפשריות לתשתית:

 •  תשתיות מעבדה וחדרים נקיים לצורך מחקר בסיס ויישומי של טכנולוגיות, התקנים, מעגלים ומערכות המשלבים מערכות ביולוגיות והנדסיות, (תשתיות ייצור דגמים בממדים מיקרומטרים וננומטרים)
 •  תשתיות למחקרים בתחום מדעי חיים שאמורים להיות משולבים עם רכיבים ממוזערים הכוללים למשל מערכות מיקרופלואידיות, VLSI ICs, מבנים ננומטרים ורכיבים מיקרו מכנים, ועוד
 •  תשתיות, הכוללות כוח אדם וייצור, שיאפשרו לחוקרים ותעשייה לקבל דגמים למחקר ופיתוח אקדמי או עבור אב טיפוס ברמה גבוהה
 • תשתיות הדרכה, אימון והעברת ידע בין תחומיים הן ברמה התאורטית והן ברמה המעשית
 • המרכז יפעל בשיתוף פעולה עם מרכז/י מו״פ תעשייתי/ם/אקדמיים במידה ויוקם אך יוכל לפעול באופן עצמאי
 • המרכז יכיל יחידת קישור (Liaison) לייצור ב Foundry בארץ ובחו״ל. היחידה תוכל לקבל פרויקטים, לנהל אותם בצורה יעילה יותר מהמקובל כיום בישראל
   

עקרונות אפשריים בהקמת התשתית:

 • התשתית תקום (ככל הניתן) תוך השענות על ידע ויכולות קיימות ע”ב שיתוף פעולה בין הקיים לחלק המוקם.
 • תשתית המו”פ תכלול כוח אדם שיהיה ממוקד בניהול עם אוריינטציה תעשייתית, שיווקית ועסקית על מנת להוביל את תשתית המו”פ לעצמאות כלכלית.
 • תשתית המו”פ תכלול כוח אדם ייעודי ניהולי וטכנולוגי, מקצועי ומנוסה בתחום הפעילות למתן השירות.
 • מודל המימון המוצע הינו תמיכה כלכלית לאורך שלבי ההקמה והתפעול , עד ל 6 שנים. השתתפות ממשלתית של 55-65%  בתוספת מימון משלים של מקים התשתית.

המידע המבוקש

נשמח לשמוע את התייחסותכם לנקודות שהוגדרו למטה. אתם מוזמנים להוסיף על הנושאים האלה כל עניין רלוונטי ושלדעתכם יש לו חשיבות בהקשר זה.

 1. תחום יישום התשתית:

יישומי ה BC  יכולים להופיע לא רק בתחום הבריאות והרפואה, אלא גם בתחומים כמו חקלאות, מזון, אקלים, ביטחון, אנרגיה, אפילו בנייה וטקסטיל, ועוד.

 • האם נכון למקד את התשתית בתחום יישום מסוים (בריאות/רפואה, חקלאות, מזון או אחר)?  אם כן מהו התחום המומלץ ומדוע?
 • האם נכון למקד את התשתית לעסוק בסט מסוים של טכנולוגיות? לדוגמה: חיישנים המשלבים רכיב אלקטרוני ורכיב ביולוגי, התקנים מיקרופלואידיים, הדפסות תלת ממד שמערבות חומרים ביולוגיים. אם כן מהי הטכנולוגיה המומלצת ומדוע?
 • האם יש מיקוד אחר שניתן להציע?
 1. תחומי פעילות התשתית:

התשתית יכולה לכלול פעילויות נוספות מעבר למתן שירותי מחקר ופיתוח, כמו שירותים היכולים לתמוך במצוינות המחקרית: פיתוח תהליכים, פיתוח פלטפורמות טכנולוגיות ו/או, שירותים היכולים לתמוך בפעילות העסקית כגון: מתן הכשרות, השכרת ציוד וחדרים.
אלו תחומי פעילות נכון שתכלול תשתית זו?

 1. שירותי התשתית:
 • מהו הפער המשמעותי שקיים בארץ בהיבט התשתיות והשירותים?
 • אלו שירותי מו”פ תשתית זו צריכה לתת למשתמשים
 • מהנ”ל, האם נכון שתשתית זו תישען על שירותים/ספקים קיימים? באלו מקומות, להיכרותכם, ניתנים שירותים אלו?
 1. רכיבי התשתית:
 • מהו הציוד הפיזי שתשתית זו צריכה לכלול?
 • מהו כ”א הטכני הנדרש להפעלתו?
 1. עלויות משוערות של הקמת התשתית הנבחנת:
 • מה עלות ההקמה המשוערת ע”פ תאור התשתית ובהתיחסות לסעיפים הבאים:
  • הכשרת/שכירת המקום הפיזי
  • ציוד/תוכנות
  • כח אדם (ניהולי, טכני ועסקי)
 • האם יש סעיפים נוספים רלוונטיים לחישוב של עלות ההקמה?
 1. מודל הקמה ותפעול התשתית בחמש השנים הראשונות:
 • האם תשתית זו יכולה להיות עצמאית כלכלית לאחר 3 שנים? 6 שנים? יותר?
 • האם ישנו מודל מוצלח בעולם, הנותן מענה מהסוג המבוקש? אנא ציינו את שם הארגון ואיש קשר (באם ידוע).
 • להקמת התשתית ומתן השרות נדרש ידע טכנולוגי, ניסיון במתן שירותי מו”פ ויכולת הבאת מימון משלים
  • מי הם הגופים הרלוונטיים בארץ להקמת תשתית זו?
  • מי הם הגופים הרלוונטיים בחו”ל להקמת תשתית זו?

 

לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם לצפות בוובינר שנערך בנושא:
 

הגשת תגובות/עמדות:

אם אתם מעוניינים לתרום מידע ולהציג את עמדותיכם בנושא פנייה זו, אתם מתבקשים להעביר את התייחסותם בכתב לכתובת הדוא”ל עד לתאריך  31.01.2023 למייל technological.infrastructure@innovationisrael.org.il
אנא  ציינו את שמכם, הגוף אותו אתם מייצגים והניסיון הרלוונטי, בכדי שנוכל לחזור אליכם במידת הצורך.

לפרטים אודות מידע כללי ושמירת זכויות


מבלי לגרוע מהאמור בפנייה זו, רשות החדשנות שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או נתון נוסף מכל גורם שהוא, לרבות מהנמענים, כולם או חלקם, אולם אין בפניה כאמור כדי לייצר מחויבות כלשהי כלפי רשות החדשנות או מי מטעמה יפנו אליו. יובהר ויודגש, כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות עפ”י תקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993, או על-פי כל דין או נוהל אחר.