מצאנו מסלולים שיכולים להתאים לכם…

מסלול השקעה בפיילוטים ברשות שדות התעופה

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

חברות טכנולוגיה ישראליות.

מסלול השקעה בפיילוטים עם משרד התיירות

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

חברות טכנולוגיה ישראליות.

מסלול משותף לפיילוטים עם המשרד לביטחון לאומי

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

חברות טכנולוגיות ישראליות אשר יבצעו את הפיילוט בגופים בטחונים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם. לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין משרד לבטחון לאומי והגופים הבטחוניים לחצו כאן.

מסלול השקעה בפיילוטים בתחום האנרגיה

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות הבעלות מוצר/טכנולוגיה בשלבים בשלים (TRL 6-8) בתחומים הבאים: התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה משאבי מים אוצרות טבע אנרגיות מתחדשות וחלופיות התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה קיימות במרחב האורבני צמצום פליטות אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה משק החשמל ורשת החשמל תחליפי נפט לתחבורה...

מסלול השקעה בפיילוטים בתחום תקשורת 5G

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחום התקשורת, אשר יבצעו פיילוט שיתבסס על תשתיות דור 5.​ *אתרי הרצה או ספקי תשתית דור 5? מוזמנים להציע לחברות טכנולוגיה לקיים את הפיילוט שלהם באתר הרצה שלכם או להציע להן תשתיות דור 5 עבור הפיילוט – להשארת פרטים לחצו כאן. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לסנן אתרי הרצה לא...

מסלול השקעה בפיילוטים ברשויות מקומיות

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי שירותי גופי שלטון מקומי.

מסלול השקעה בפיילוטים בתחום התקשוב הממשלתי

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומי התקשוב הממשלתי והשירות לאזרח.

מסלול השקעה בפיילוטים בחברות ממשלתיות

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרוייקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותן. לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין מצד החברות הממשלתיות לחצו כאן.

מסלול השקעה בפיילוטים בתחום הסייבר

המסלול פתוח כל השנה

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר שפיתחו מוצר/שירות שטרם הושק ואשר עדין נמצא בשלבי פיתוח. במונחי “מוכנות טכנולוגית” (TRL-Technology readiness level) מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמה של TRL 4/5 (שלב Validation in Laboratory) להגעה ל-TRL 7/8 (שלב Actual...

מסלול השקעה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבה

סגור להגשה כעת

למי מיועד המסלול

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה. ​לצפייה בנושאים הנמצאים במיקוד המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן