×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
קוד אתי רשות החדשנות 26/07/2018 הורדה
חוברת הדרכה לאזור האישי באתר רשות החדשנות 26/03/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ21/03/2021
דו"ח מסכם - השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital
רשות החדשנות21/03/2021
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה
משרד הכלכלה21/03/2021
דין וחשבון הועדה לבחינת אמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית