×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
Workshop Registration רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
השלמות לחוות הדעת רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ06/02/2018
דו"ח מסכם - השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי
חדשנות במגזר השירותים
מוסד שמואל נאמן06/02/2018
דו"ח מצב המדע בישראל, 2013
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים06/02/2018
דוח מצב המדע בישראל 2013 | תשע"ג