×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה משרד הכלכלה 01/10/2017 הורדה
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
Workshop Registration רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
השלמות לחוות הדעת רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016
רשות החדשנות06/02/2018