×
זירות
חטיבות ואגפים
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018
רשות החדשנות16/09/2018
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות31/07/2018
קוד אתי
רשות החדשנות26/07/2018