×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1 מכלול 01/10/2017 הורדה
Israeli Biotechnology Strategy Project רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
הפריון בתעשייה הישראלית א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 01/10/2017 הורדה
המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת מודלים כלכליים 01/10/2017 הורדה
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה משרד הכלכלה 01/10/2017 הורדה
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
Workshop Registration רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
השלמות לחוות הדעת רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות31/07/2018
קוד אתי
רשות החדשנות26/07/2018
איך משתמשים באזור האישי באתר רשות החדשנות?
רשות החדשנות08/04/2018