×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
Estimating the Effect of Participating in Eureka on Firm Performance א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 03/10/2017 הורדה
סקר הערכת פעילות מגנ"ט מינהלת מגנ"ט 03/10/2017 הורדה
The Intellectual Capital of the State of Israel רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
מדדי ההייטק של ישראל ופעילות המדען הראשי התכנית להשבת אקדמאים 01/10/2017 הורדה
איפיון מקבלי תארים אקדמיים בישראל התכנית להשבת אקדמאים 01/10/2017 הורדה
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 3 מכלול 01/10/2017 הורדה
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 2 מכלול 01/10/2017 הורדה
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1 מכלול 01/10/2017 הורדה
Israeli Biotechnology Strategy Project רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
הפריון בתעשייה הישראלית א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 01/10/2017 הורדה
המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת מודלים כלכליים 01/10/2017 הורדה
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה משרד הכלכלה 01/10/2017 הורדה
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות רשות החדשנות 01/10/2017 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 28/09/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
רשות החדשנות06/02/2018