×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח הרגולציה בתחום הרכב האוטונומי 10.11.2020 (English) רשות החדשנות 10/11/2020 הורדה
דוחות על מצב כספי - רשות החדשנות רשות החדשנות 20/10/2020 הורדה
High Tech Companies During Corona Crisis Israel innovation authority & IATI 31/05/2020 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חדשנות במגזר השירותים
מוסד שמואל נאמן21/03/2021
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית
המועצה הלאומית לכלכלה21/03/2021
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה, עילית המלצות הצוות הבין משרדי, 2012
דו"ח מצב המדע בישראל, 2013
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים21/03/2021
דוח מצב המדע בישראל 2013 | תשע"ג