×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 2
מכלול21/03/2021
דוח מסכם - הערכת נופר
מוסד שמואל נאמן21/03/2021
הערכת ,תכנית נופר- דו"ח מסכם - דצמבר, 2010
Estimating the Effect of Participating in Eureka on Firm Performance
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ21/03/2021