×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
פרופיל אקדמאים רשומים לתכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים21/03/2021
דוח רשומים לתכנית הלאומית להשבת אקדמאים
איתור חברות באוריינטציה ישראלית בחו"ל
התכנית להשבת אקדמאים21/03/2021
איתור חברות באוריינטציה ישראלית וישראלים בכירים בתעשייה הגלובלית והסיבות להקמת מרכזי מו"פ בישראל
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות
רשות החדשנות21/03/2021
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות גדולות- מוגש למדען הראשי במשרד הכלכלה 2014 אוגוסט