×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017 רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
דוח פעילות התוכנית לשנת 2015 – התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 03/10/2017 הורדה
איפיון מקבלי תארים במקצועות ההיטק על פי מקצועות, מוסדות ומגמות התכנית להשבת אקדמאים 03/10/2017 הורדה
נתוני הלמ"ס עבור התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 03/10/2017 הורדה
פרופיל אקדמאים רשומים בתכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 03/10/2017 הורדה
דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 - התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 03/10/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018
רשות החדשנות16/09/2018
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות31/07/2018
קוד אתי
רשות החדשנות26/07/2018