×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
איפיון מקבלי תארים אקדמיים בישראל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחו"ל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תיאור תפקיד נציג ציבור במועצת הרשות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
The Intellectual Capital of the State of Israel
רשות החדשנות21/03/2021
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1
מכלול21/03/2021
דו"ח מסכם חלק 1
Israeli Biotechnology Strategy Project
רשות החדשנות21/03/2021
Final Report Tel Aviv, March 2001 - Israeli Biotechnology Strategy Project