×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017 רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
דו"ח ההון האנושי בהייטק 2019 (עברית)
רשות החדשנות26/02/2020
High Tech Human Capital Report 2019 (English Version)
רשות החדשנות26/02/2020
חוברת מידע רשות החדשנות - עברית 2018
רשות החדשנות16/05/2019