×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017 רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
קטלוג גז ונפט רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח מסכם - הערכת נופר מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
חוזר - תכנית קידמ"ה הארכת תוקף התכנית רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
רשימת חברות אנג'לים
רשות החדשנות08/03/2019
רשימת חברות אנג'לים
דו"ח רשות החדשנות 2018-2019
רשות החדשנות15/01/2019
דו"ח הון אנושי בתעשיית ההייטק 2018
רשות החדשנות ו-Startup Nation Central16/12/2018