×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
קטלוג גז ונפט רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח מסכם - הערכת נופר מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
חוזר - תכנית קידמ"ה הארכת תוקף התכנית רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות31/07/2018
קוד אתי
רשות החדשנות26/07/2018
איך משתמשים באזור האישי באתר רשות החדשנות?
רשות החדשנות08/04/2018