×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חישוב מדד הייטק רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
תיאור תפקיד נציג ציבור במועצת הרשות רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחו"ל התכנית להשבת אקדמאים 06/02/2018 הורדה
אפיון הפער בין הכשרות האקדמיה לאפשרויות התעסוקה של בוגרי תארים התכנית להשבת אקדמאים 06/02/2018 הורדה
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017 רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית) רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
קטלוג גז ונפט רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
דוח מסכם - הערכת נופר מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם מוסד שמואל נאמן 19/10/2017 הורדה
חוזר - תכנית קידמ"ה הארכת תוקף התכנית רשות החדשנות 03/10/2017 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חברות נתמכות של רשות החדשנות לשנת 2018
רשות החדשנות23/03/2020
דו"ח ההון האנושי בהייטק 2019 (עברית)
רשות החדשנות26/02/2020
High Tech Human Capital Report 2019 (English Version)
רשות החדשנות26/02/2020