×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
נתוני הלמ"ס עבור התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 - התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
פרופיל אקדמאים רשומים לתכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
הטבות והקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
דו"ח אקדמאים ישראלים בחו"ל הרשומים בלינקדאין התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
חישוב מדד הייטק רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
קטלוג גז ונפט רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חברות שקיבלו את אישור הרשות לפי חוק האנג'לים רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
אפיון הפער בין הכשרות האקדמיה לאפשרויות התעסוקה של בוגרי תארים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
השלמות לחוות הדעת רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
Workshop Registration רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תיאור תפקיד נציג ציבור במועצת הרשות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחו"ל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
איפיון מקבלי תארים אקדמיים בישראל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
Israeli Biotechnology Strategy Project
רשות החדשנות21/03/2021
Final Report Tel Aviv, March 2001 - Israeli Biotechnology Strategy Project
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1
מכלול21/03/2021
דו"ח מסכם חלק 1
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 3
מכלול21/03/2021