×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018 רשות החדשנות 16/09/2018 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 רשות החדשנות 31/07/2018 הורדה
קוד אתי רשות החדשנות 26/07/2018 הורדה
איך משתמשים באזור האישי באתר רשות החדשנות? רשות החדשנות 08/04/2018 הורדה
חוברת הדרכה לאזור האישי באתר רשות החדשנות 26/03/2018 הורדה
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016 רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 06/02/2018 הורדה
חדשנות במגזר השירותים מוסד שמואל נאמן 06/02/2018 הורדה
דו"ח מצב המדע בישראל, 2013 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 06/02/2018 הורדה
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית המועצה הלאומית לכלכלה 06/02/2018 הורדה
הטבות והקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים התכנית להשבת אקדמאים 06/02/2018 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
תוצאות סקר חברות קטנות במשבר הקורונה
רשות החדשנות ואיגוד IATI31/05/2020
Israel innovation report 2019 - English version
רשות החדשנות06/04/2020
דוח החדשנות 2019 - תמונת מצב
רשות החדשנות05/04/2020