×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חדשנות במגזר השירותים מוסד שמואל נאמן 21/03/2021 הורדה
Estimating the Effect of Participating in Eureka on Firm Performance א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 21/03/2021 הורדה
דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 - התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
נתוני הלמ"ס עבור התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
סקר הערכת פעילות מגנ"ט מינהלת מגנ"ט 21/03/2021 הורדה
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם מוסד שמואל נאמן 21/03/2021 הורדה
הפריון בתעשייה הישראלית א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 21/03/2021 הורדה
המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת מודלים כלכליים 21/03/2021 הורדה
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה משרד הכלכלה 21/03/2021 הורדה
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 21/03/2021 הורדה
מדדי ההייטק של ישראל ופעילות המדען הראשי התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
דוח פעילות התוכנית לשנת 2015 – התכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
איפיון מקבלי תארים במקצועות ההיטק על פי מקצועות, מוסדות ומגמות התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
דוח מסכם - הערכת נופר מוסד שמואל נאמן 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 2
מכלול21/03/2021
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1
מכלול21/03/2021
דו"ח מסכם חלק 1
התוצר לעובד בענפי הטכנולוגיה העילית בישראל: מחקר עומק והשוואה בינלאומית
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ21/03/2021
The impact of government support to industrial R&D on the Israeli economy