​החברה פיתחה תרופה פורצת דרך לטיפול בנפגעי אירוע מוחי, המגדילה את טווח הזמן לטיפול בלוקים בשבץ ל-9 שעות מרגע השבץ.

על החברה 

​החברה פיתחה תרופה פורצת דרך לטיפול בנפגעי אירוע מוחי, המגדילה את טווח הזמן לטיפול בלוקים בשבץ ל-9 שעות מרגע השבץ.

החברה תהיה רשאית להשתמש בתוצאות הניסוי הקליני שיבוצע בסין לשם תמיכה בקבלת אישורים רגולטוריים בכל העולם.