ליווי והדרכות

רשות החדשנות פועלת להכשרת דור העתיד של היזמים בישראל, שימשיך להצעיד את המדינה בחזית הטכנולוגיה העולמית. לצורך הפעלת תכנית יזמות צעירה נעזרת רשות החדשנות בגופים הפועלים לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית. בשנת 2015 פורסם מכרז להפעלת "תכנית יזמות צעירה" עבור רשות החדשנות. עמותת יוניסטרים, הפועלת לעידוד ולחינוך נוער ליזמות עסקית, זכתה במכרז ונבחרה להפעיל את תכנית יזמות צעירה ברשות החדשנות באמצעות תכנית ייעודית הנקרא Start-Up Now.​​