ליווי והדרכות

רשות החדשנות פועלת להכשרת דור העתיד של היזמים בישראל, שימשיך להצעיד את המדינה בחזית הטכנולוגיה העולמית. לצורך הפעלת מסלול יזמות צעירה נעזרת רשות החדשנות בגופים הפועלים לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית. בשנת 2015 פורסם מכרז להפעלת "מסלול יזמות צעירה" עבור רשות החדשנות. עמותת יוניסטרים, הפועלת לעידוד ולחינוך נוער ליזמות עסקית, זכתה במכרז ונבחרה להפעיל את מסלול יזמות צעירה ברשות החדשנות באמצעות מסלול ייעודי הנקרא Start-Up Now.​​