מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

על המסלול 

מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מיועד לחיזוק ולביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע באקוסיסטם הישראלי.

מטרת המסלול 

  • להגדיל את מספר חברות הזנק והיזמות הטכנולוגיות בעיר חיפה, בדגש על רובע העיר התחתית.
  • יצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין עוגנים בעיר חיפה (עירייה, אקדמיה, תעשייה, מגזר עסקי ומגזר שלישי).
  • חיזוק התשתיות העירוניות ושימוש בנכסים האסטרטגיים של העיר חיפה.
  • עידוד לעצמאות של הגורמים היזמיים, חיזוק הקהילה היזמית החיפאית ושילוב אוכלוסיית המיעוטים, החרדים, נשים ויוצאי אתיופיה.
  • מיתוג ושיווק העיר חיפה כמרכז יזמות וחדשנות. 

למי מיועד המסלול? 

תאגידים ישראליים לביצוע פעילות עירונית (ראו הרחבה במסלול הטבה מס' 38)

 
 

מה מקבלים? 

במסגרת המסלול ההטבה ייבחר, באמצעות הליך תחרותי, גורם מבצע אשר ירכז את כל הפעילות העירונית בנושא. השתתפות רשות החדשנות במימון הפעילות העירונית של הגורם המבצע בהתאם למסלול הטבה זה, תהא באמצעות מענק בסך 25 מיליון ש"ח למשך תקופת הפעילות בהתאם לאמור בהוראות המסלול.

 
 
 

איך מגישים בקשה? 

  • בשלב ראשון יפורסם קול קורא אשר מעדכן על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לביצוע הפעילות העירונית.
  • בשלב שני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך התחרותי.
  • בשלב שלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף של המסלול ולהכין את מסמכי ההליך התחרותי
  • בשלב רביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות ולזמנים שמפורסמים בקול הקורא.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

יצירת קשר

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900

שאלות על המסלול יש להפנות לזירת הזנק בדוא"ל: SU@innovationisrael.org.il