מסלול סטארטאפים מגוונים: מסלולי יזמות, חרדים ומיעוטים

על המסלול 

התכנית, המופעלת על ידי זירת צמיחה, מיועדת לחברות המעוניינות לקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולגייס השקעות מהשוק הפרטי. מסלול חברות מתחילות המופעל על ידי זירת צמיחה, כולל בתוכו שלושה תתי מסלולים עם תנאים מועדפים: מסלול נשים יזמות, מסלול בני מיעוטים ומסלול חרדים.

לחצו כאן לקישור לדף המסלול בזירת צמיחה.

מטרת המסלול 

​התמיכה הממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, ומהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

למי מיועד המסלול? 

המסלול מיועד לחברות ישראליות בתחילת דרכן, בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לשכלל תהליכי ייצור מקומיים ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.

תאגיד אשר לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזמת או יזם ממגזר בני המיעוטים או יזם מן המגזר החרדי (לפי העניין), במישרין או באמצעות חברת אם, ומועסק/ת במשרה מלאה.

מה מקבלים? 

לחברות של יזמות נשים, יזם ממגזר בני המיעוטים או של יזם מן המגזר החרדי ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:

 •   לשנה ראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים. 
 •   לשנה שניה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
 •   חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר).
 •   לחברה שקיבלה את אישור הוועדה למיזם ניתנת האפשרות לגייס מימון משלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור

מדוע כדאי? 

 • מענקים מוגדלים עבור אוכלוסיות ייחודיות
 • עזרה בשלבי ההקמה: המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
 • איתות חיובי למשקיעים: האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור הפרויקט מסייעת לחברות במאמצי גיוס ההשקעה בשלבי הפעילות הראשונים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

תנאי המסלול 

על חברת הזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 23, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות וחוק החדשנות.

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות.

תנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23:

תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:

חברה מתחילה רגילה (ללא יזמות עם תנאים מועדפים)

 • תאגיד ישראלי
 • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1 מיליון דולר בשנה הקלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה
 • היקף גיוס מימון על ידי התאגיד אינו עולה על 10 מיליון דולר עד למועד הגשת בקשה לשנה ראשונה במסגרת תכנית רב-שנתית (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)

לחברה מתחילה המגישה במסגרת תת-מסלול לקבלת תנאים מועדפים יתווספו התנאים הבאים:

תאגיד אשר לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזמת או יזם ממגזר בני המיעוטים או יזם מן המגזר החרדי (לפי העניין), במישרין או באמצעות חברת אם, ומועסק/ת במשרה מלאה.

איך מגישים בקשה? 

יש להגיש בקשה בהתאם להנחיות המצוינות בדף המסלול הראשי בזירת צמיחה.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

ניתן להגיש בקשות ברצף כל השנה

הוועדה מתכנסת אחת לחודש ונעדכן את הצפי לקבלת תשובות וועדה בהתאם למועד בו הוגשה הבקשה.
בקשות שיוגשו מיום 16 בינואר 2020 ועד ליום 13 בפברואר 2020 צפויות לקבל תשובות עד אמצע מאי 2020.
בקשות שיוגשו מיום 14 בפברואר 2020 ועד ליום 18 במרץ 2020 צפויות לקבל תשובות עד סוף יוני 2020.
בקשות שיוגשו מיום 19 במרץ 2020 ועד ליום 26 באפריל 2020 צפויות לקבל תשובות עד סוף יולי 2020.
בקשות שיוגשו מיום 27 באפריל 2020 ועד ליום 3 ביוני 2020 צפויות לקבל תשובות עד סוף אוגוסט 2020.
בקשות שיוגשו מיום 4 ביוני 2020 ועד ליום 24 ביוני 2020 צפויות לקבל תשובות עד אמצע ספטמבר 2020.
בקשות שיוגשו מיום 25 ביוני 2020 ועד ליום 26 ביולי 2020 צפויות לקבל תשובות עד סוף אוקטובר 2020.

 

יצירת קשר

ניתן לפנות אל כתובת הדוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il