סטארטאפים מגוונים: מסלולי יזמיות, חרדים ומיעוטים

חדש: רשות החדשנות מעניקה תנאים מועדפים ליזמות נשים!

לפרטים נוספים לחצו כאן

0
0

התכנית, המופעלת על ידי זירת הזנק, מיועדת לחברות המעוניינות לקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולגייס השקעות מהשוק הפרטי. מסלול חברות מתחילות המופעל על ידי זירת הזנק, כולל בתוכו שלושה תתי מסלולים עם תנאים מועדפים: מסלול נשים יזמות, מסלול בני מיעוטים ומסלול חרדים.

לחצו כאן לקישור לדף המסלול בזירת הזנק.

מטרת המסלול

​התמיכה הממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח, ומהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות ישראליות בתחילת דרכן, בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לשכלל תהליכי ייצור מקומיים ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.

תאגיד אשר לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזמת או יזם ממגזר בני המיעוטים או יזם מן המגזר החרדי (לפי העניין), במישרין או באמצעות חברת אם, ומועסק/ת במשרה מלאה.

מה מקבלים?

לחברות של יזמות נשים, יזם ממגזר בני המיעוטים או של יזם מן המגזר החרדי ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:

 •   לשנה ראשונה מענקinfo-icon בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים. 
 •   לשנה שניה מענקinfo-icon בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
 •   חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענקinfo-icon של 50% או 30% מהתקציב המאושר).
 •   לחברה שקיבלה את אישור הוועדה למיזם ניתנת האפשרות לגייס מימון משלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור

​מדוע כדאי לפנות למסלול זה

 • מענקים מוגדלים עבור אוכלוסיות ייחודיות
 • עזרה בשלבי ההקמה: המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
 • איתות חיובי למשקיעים: האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור הפרויקט מסייעת לחברות במאמצי גיוס ההשקעה בשלבי הפעילות הראשונים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

תנאי מסלול

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות של רואה חשבון שימונה על ידי רשות החדשנות.
תנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23:
 
תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:
 • תאגיד ישראלי
 • החברה תפעיל ותמסחר את פרויקטinfo-icon הבקשה בלבד
 • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1,500,000 ₪ (אינו עולה על 750,000 ₪ בשנה שלפני מועד הגשת הבקשה)
 • טרם חלפו 4 שנים ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה
 • גיוסי התאגיד אינם עולים על 6 מיליון ₪ (9 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה),  ואינו עולה על 3 מיליון ₪ (5.4 מיליון ₪ לחברה בתחום הביוטכנולוגיה)  בשנה שקדמה להגשת הבקשה (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)
 • תאגיד אשר לפחות 33% מהון מניותיה (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם ממגזר בני המיעוטים/חרדי, במישרין או באמצעות חברת אם, ולו לפחות 33% ממניותיו מוחזקות בדילול מלא ומועסק במשרה מלאה. במקרה של יותר מיזם אחד ממגזר בני המיעוטים/חרדי המחזיקים יחדיו לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא), ועדת הזנק תאשר את הרכב ההעסקה המינימאלי שלהם.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 23 ונהלי המסלול.

במידה וישנה סתירה בין המצוין לעיל ובין הקיים בדף המסלול הראשי תחת זירת הזנק, המידע המפורט בדף המסלול הראשי הוא הגובר.

 

הגשת בקשה

 

יש להגיש בקשה בהתאם להנחיות המצוינות בדף המסלול הראשי בזירת הזנק.

 

לפרטים וליצירת קשר

 

ניתן לפנות אל כתובת הדואר האלקטרוני של זירת הזנק:

  SU@innovationisrael.org.il