מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי מסלול הטבה 16/02/2020
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 16/02/2020
הנחיות ליזם - מאגד נוהל 16/02/2020
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 01/07/2019
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה מסלול הטבה 08/10/2018
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 14/08/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 27/05/2018
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (300-01) נוהל 06/03/2018
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 06/03/2018
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא מסלול הטבה 06/03/2018

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...