מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה מסלול הטבה 08/10/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 35 נוהל 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 08/10/2018
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 07/10/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות נוהל 21/08/2018
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 19/08/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 16/08/2018
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 14 קלינטק - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה מסלול הטבה 14/08/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 27/05/2018
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 24/05/2018
הנחיות ליזם - מאגד נוהל 24/05/2018
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 21/05/2018
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (300-01) נוהל 06/03/2018
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 06/03/2018
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא מסלול הטבה 06/03/2018
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 06/03/2018
נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר נוהל 22/02/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...