מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 07/10/2018
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 07/10/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 2 (סייבר) נוהל 07/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מגנטון נוהל 07/10/2018
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 05/09/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות נוהל 04/09/2018
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר מסלול הטבה 03/09/2018
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות מסלול הטבה 02/09/2018
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 23/08/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות נוהל 21/08/2018
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות מסלול הטבה 21/08/2018
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 19/08/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי נוהל 16/08/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 16/08/2018
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין מסלול הטבה 15/08/2018
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי מסלול הטבה 14/08/2018
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 14 קלינטק - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה מסלול הטבה 14/08/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 12/08/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...