מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 16/04/2019
נהלי מסלול הטבה מס 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 27/03/2019
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי מסלול הטבה 17/03/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי נוהל 13/02/2019
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 07/02/2019
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/01/2019
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 19/11/2018
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 23/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 09/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) מסלול הטבה 08/10/2018
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי מסלול הטבה 08/10/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...