מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 21/03/2021
Incentive track 35 - procedures נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 21/03/2021
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק נוהל 25/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון נוהל 22/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 22/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 נוהל 22/02/2021
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה נוהל 11/02/2021
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית נוהל 07/02/2021
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL נוהל 07/02/2021
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע מסלול הטבה 07/02/2021
נהלי מסלול משנה ב' - איגוד משתמשים - תכנון, הקמה ותפעול תשתית וציוד למו"פ נוהל 21/01/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק נוהל 14/01/2021
נספח 4 לנהלי מסלולי החממות- תמיכת המדינה/ רשות החדשנות בחממות ובחברות פרוייקט נוהל 17/12/2020
נספח 3 לנהלי מסלולי החממות- בקשה להשקיע בתאגיד הזנק הפועל מכוח מסלול הטבה מס' 1 נוהל 17/12/2020
נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה נוהל 17/12/2020
נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית נוהל 17/12/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון) נוהל 03/12/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...