מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/03/2020
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL נוהל 08/03/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 23/02/2020
נוהל קוד פתוח נוהל 23/02/2020
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות נוהל 16/02/2020
נוהל מסלול הטבה מס' 40 נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 16/02/2020
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/02/2020
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים נוהל 16/02/2020
Incentive track 35 - procedures נוהל 16/02/2020
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 16/02/2020
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) מסלול הטבה 16/02/2020
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 35 נוהל 16/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...