מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19) מסלול הטבה 07/01/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 19/12/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 13/12/2018
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 20/11/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 19/11/2018
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 31/10/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 23/10/2018
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 16/10/2018
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 16/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול קמין נוהל 09/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) מסלול הטבה 08/10/2018
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 08/10/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...