מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים נוהל 12/04/2022
נהלי מסלול מס' 43 - הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע נוהל 06/04/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע נוהל 06/04/2022
מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע מסלול הטבה 06/04/2022
מסלול הטבה מס' 49 - תכניות לעידוד הנבטה ויזמות מסלול הטבה 30/03/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22 נוהל 30/03/2022
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 20/02/2022
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 26/01/2022
נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - 13.01.2022 נוהל 26/01/2022
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל נוהל 11/01/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון נוהל 07/12/2021
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 07/12/2021
נהלי זירת ייצור מתקדם נוהל 30/11/2021
נהלי מסלול משנה 5ה - מחקר יישומי בתעשייה נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה י"ז לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון נוהל 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 17/11/2021
נהלי מסלול משנה ב' - תשתיות מו"פ לתעשייה נוהל 17/11/2021
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/09/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 09/09/2021
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 09/09/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...