מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 16/04/2019
נהלי מסלול הטבה מס 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 27/03/2019
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 27/03/2019
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 27/03/2019
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 27/03/2019
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 20/03/2019
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 20/03/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 7 נוהל 17/03/2019
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי מסלול הטבה 17/03/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי נוהל 13/02/2019
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 07/02/2019
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות מסלול הטבה 06/02/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 06/02/2019
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/01/2019
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 19/11/2018
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...