מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נהלי זירת ייצור מתקדם נוהל 26/11/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 26/11/2020
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 25/11/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד נוהל 25/11/2020
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 25/11/2020
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 08/11/2020
מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים מסלול הטבה 29/10/2020
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר נוהל 28/10/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 21/10/2020
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ נוהל 21/10/2020
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 20/10/2020
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה נוהל 05/10/2020
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק מסלול הטבה 04/10/2020
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 10/09/2020
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 07/09/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 03/09/2020
נהלי מסלול 44 הון אנושי נוהל 17/08/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...