ארכיון 21.11.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות

המטרה העיקרית של מסלול ההטבה היא לעודד יזמות טכנולוגית, על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלביהם הראשונים לחברות הזנק כדי לממשם על ידי פיתוחם והבאתם למצב המאפשר גיוס הון פרטי ופיתוח התעשייה בישראל. 

מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
נספח ב (מסלול הטבה 3)_אזורי עדיפות לאומית להגדרת חממת פריפריה