ארכיון 8.8.2022 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל

מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה בישראל