ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות