נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)

בחירת סוג 

נוהל

תכנית להכשרה בעבודה לבוגרים טריים של מוסדות השכלה גבוהה.  

נהלי מסלול - התמחות להיי-טק