מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)

מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה - איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)