מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)

מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - יישום תעשייתי למחקר אקדמי