מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון)