נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (רלוונטי רק לתאגידי הזנק)