מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות (ארכיון)

במסגרת מסלול ההטבה יינתנו אישורים שנתיים או רב שנתיים לפרויקטים של חברות - מתחילות וכן אפשרות לגייס את המימון המשלים למענק רשות החדשנות עד לחצי שנה אחרי מתן האישור, כל זאת על מנת להגביר את הוודאות לגבי התמיכות מטעם רשות החדשנות בחברה.

מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות