נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט

שימו לב!

במידה והגשתם בקשה עד לתאריך 07.11.2020  חלים עליכם ההנחיות הקודמות שחלו על מסלול זה.

לצפייה בהנחיות והנהלים ליזם לחץ כאן.

לצפייה בהנחיות והנהלים לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים לחץ כאן.

נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט: