מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

תמצית

בישראל קיימים ידע ויכולות פיתוח בתחומי החלל השונים כדוגמת פיתוח וייצור של ציוד המיועד לפעולה בסביבת חלל או להתקנה בלוויינים (לרבות לווייני תקשורת ותצפית), ציוד המיועד להתקנה בתחנות קרקע המשמשות לשליטה, לשידור נתונים אל לוויינים, ולקליטת נתונים מלוויינים, מכשור לכיול ובדיקות של ציוד חלל ועוד.