ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון) מסלול הטבה 12/08/2018
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 1.1.16) מסלול הטבה 17/07/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון מסלול הטבה 24/06/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון) נוהל 24/04/2018
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון) הוראה 23/04/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון) מסלול הטבה 23/04/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון) נוהל 17/04/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון) מסלול הטבה 16/04/2018
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון) מסלול הטבה 16/04/2018
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
נספח ד' הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון) הוראה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות