מסלול 37 – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית

על המסלול

הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית

מטרת המסלול

מטרת המסלול היא הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופית ע”י עידוד וסיוע לתאגידים תעשייתיים לגשת למסלולי המאגדים, הגדלת המעורבות ארוכת הטווח של תאגידים תעשייתיים במסלולי המאגדים ועידוד הובלה (קואורדינציה) שלהם במאגד בינלאומי .

למי מיועד המסלול?

תאגידים וחברות תעשייתים ישראליים בלבד הרוצים להצטרף למאגד הבין-לאומי

מה מקבלים?

גובה התקציב המבוקש למגיש כשותף במאגד הוא עד 40,000 ₪  וגובה התקציב המבוקש למגיש כקורדינטור הוא עד 80,000  ₪ שיעור המענק יהיה 75% מהתקציב המאושר.
תקופת ביצוע : עד 12 חודשים.
ניתן להכיר בהוצאות בתקופת הביצוע המבוקשת, שתחל לכל המוקדם ביום הראשון בחודש הקלנדרי, שחל חצי שנה קודם למועד הגשת הבקשה. 

מדוע כדאי?

סיוע בהוצאות מימון ההגשה לתוכנית האירופית 

תנאי המסלול

תנאי המסלול מפורטים במסלול ההטבה ובנוהל המסלול

הוצאות שניתן לבקש במסגרת המענק:

  1. יועץ שיעזור בכתיבת בקשה לתוכנית הוריזן אירופה  
  2. נסיעות לאירופה לחפש שותפים.
  3. תשלום בפלטפורמות שונות של חיפוש שותפים.

לפירוט נוסף בנוגע להוצאות המוכרות יש לקרוא את נהלי המסלול.

 

קריטריונים להערכת בקשה

מפורטים במסלול ההטבה ובנוהל המסלול 
ניתן להגיש בקשה במסלול 37 עד 7 ימים לאחר הגשת הפרויקט למסלול המאגדים בהוריזן -אירופה.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

  • יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
  • למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
  • יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

* במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
* חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
* תמיכה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת למסלול 37 הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית:

  • בין התאריכים והשעות 10 בנובמבר 2022 אחרי השעה 12:00 בצהריים ועד 28 במרץ 2023 עד השעה 12:00 בצהריים.
  • בין התאריכים והשעות 25 ביולי 2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים ועד 28 במרץ 2023 עד השעה 12:00 בצהריים.
  • בין התאריכים והשעות 25 באוקטובר 2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים ועד 25 ביולי 2023 עד השעה 12:00 בצהריים.
  • בין התאריכים והשעות 3 במרץ 2024 אחרי השעה 12:00 בצהריים ועד 25 באוקטובר 2024 עד השעה 12:00 בצהריים.

 

טפסים ומסמכים להגשה

יש לבחור בגיליון הראשי את תוכנית “הגברת השתתפות בהורייזן – מסלול מספר 37” ולמלא את ההוצאות המבוקשות בלשונית שונות בלבד

מסמך חובה רק לחברה המגישה בקשה בפעם הראשונה לרשות

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה