מסלול לקידום חדשנות טכנולוגית בעיר באר שבע

על המסלול

מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע מיועד לחיזוק ולביסוס מעמדה של העיר באר שבע כמוקד תעשייה עתירת ידע באקוסיסטם הישראלי.
המסלול יתמקד בהקמת תשתיות מו”פ, חיזוק היזמות המקומית ותמרוץ הגעתן של חברות הייטק גדולות לאזור, לחיזוק ולביסוס מעמדה של העיר באר שבע כמוקד תעשייה עתירת ידע באקוסיסטם הישראלי.

מטרת המסלול

מטרתו של מסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע הינה יצירת מטרופולין הייטק בנגב, וזאת באמצעות:

 • קידום היזמות הטכנולוגית והגדלת מספר חברות ההזנק בעיר, בדגש על תחומי הפעילות שבהם קיימים עוגנים תעשייתיים אשר יכולים להוות מוקד משיכה לחברות: ICT (סייבר, תקשורת 5G, בינה מלאכותית, תוכנה ארגונית), תעשייה וקיימות ובריאות.
 • חיזוק וביסוס מעמדה של העיר באר שבע כמוקד תעשייה עתירת ידע באקוסיסטם הישראלי.
 • חיזוק תשתיות עירוניות בדגש על מו”פ, הקמת מרכזי מו”פ וחדשנות של חברות גדולות.
 • חיזוק הקהילה היזמית בעיר באר שבע ושילוב אוכלוסיית המיעוטים, החרדים, נשים ויוצאי אתיופיה.
 •  מיתוג ושיווק העיר באר שבע כמטרופולין הייטק בנגב וכמרכז יזמות וחדשנות.

למי מיועד המסלול?

תאגידים ישראליים  (ראו הרחבה במסלול הטבה מס 48).

מה מקבלים?

בחירת הגורם המבצע, אשר ירכז את כל הפעילות העירונית, תהיה באמצעות הליך תחרותי.
השתתפות רשות החדשנות במימון הגורם המבצע תהא באמצעות מענק בסך של 25 מיליון ש”ח, למשך תקופת פעילות של 4 שנים.
הגורם המבצע יהיה זכאי לקבלת מענק לצורך כיסוי ההוצאות המוכרות בפעילות העירונית, בשיעור של 83.33%, ועד לתקרת מענק של 25 מיליון ₪ בהתאם לפירוט:

1. מענק מרבי בסך של 19 מיליון ₪, לטובת חיזוק התשתיות העירוניות וחיזוק הקהילה היזמית בעיר באר שבע. המענק יינתן, בין היתר, לטובת הפעילויות הבאות:

 • בנייה והנגשה של תשתיות טכנולוגיות/מרכזי ידע (קיימות וחדשות) מענק שלא יעלה על 8 מיליון ₪.
 • חיזוק קהילת יזמות -מענק שלא יעלה על 5 מיליון ש”ח.
 • עידוד הקמת תשתיות מו”פ עבור חברות גדולות (המעסיקות לפחות 100 עובדים), מענק שלא יעלה על 6 מיליון ₪.  

2. מענק מרבי בסך של 5 מיליון ₪, לטובת מיתוג ושיווק ארצי ובין-לאומי של העיר באר שבע כמוקד יזמות ותעשייה עתירת ידע.
3. מענק מרבי בסך של 1 מיליון ₪, לטובת העסקת מנהל הפרויקט במשרה מלאה בתקופת הפעילות, אשר ינהל את הפעילות העירונית והאקו-סיסטם בעיר באר שבע. 

 

תנאי המסלול

 תנאי סף

 1. תאגיד ישראלי שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. בעל אפשרות להעסיק מנהל פרויקט במשרה מלאה.
 3. מקורות זמינים למימון משלים בסך של 5 מיליון ש”ח לפחות.

 

קריטריונים להערכת בקשה

אמות מידה במסלול:

 1. היקף ואיכות הניסיון של המבקש ובעלי מניותיו המהותיים עם חברות הזנק (25%).
 2. היקף ואיכות הניסיון של מנהל הפרויקט המיועד עם חברות הזנק (20%).
 3. מבנה השותפויות של המבקש לטובת הפעילות העירונית (15%).
 4. תכנית עסקית המבוססת על הכללים לביצוע הפעילות העירונית שייקבעו בנהלי מסלול ההטבה (15%).
 5. מקורות המימון המשלים (15%).
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה (10%).

 

איך מגישים בקשה?

הגשת בקשה במסגרת הליך תחרותי לקבלת זיכיון צריכה להתבצע כך:

 • בשלב הראשון יפורסם קול קורא אשר מעדכן על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לבחירת גורם מבצע.
 • בשלב השני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך במסלול הטבה מס’ 48 ונהלי המסלול.
 • בשלב השלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים במסלול הטבה מס’ 48.
 • בשלב הרביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בקול הקורא.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשת הבקשה באיזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה