מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק

על המסלול

כמענה למשבר התעסוקתי במשק שפרץ בעקבות מגפת הקורונה, רשות החדשנות, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, יוצאים במסלול חירום למימון הכשרות והשמות רחבות היקף בפרק זמן קצר למגוון תפקידים במקצועות ההייטק.
במסגרת המסלול יינתנו מענקים לגופי הכשרה וחברות שיבצעו תהליך שמשלב הכשרות והשמות לתפקידים טכנולוגיים ועסקיים בעלי ביקוש.

*המסלול הינו הרחבה לקרן הון אנושי.
מה בעצם ההבדל בין המסלולים? הנה תשובות לשתי שאלות הבהרה מרכזיות שמסכמות את ההבדלים:

 1. מה ההבדל בין מסלול החירום למסלול קרן הון אנושי?
 • סוג המקצועות:
  במסלול החירום יינתנו מענקים עבור הכשרות והשמות של מקצועות מחקר ופיתוח, מקצועות טכנולוגיים תומכי פיתוח ומקצועות עסקיים עם פוטנציאל השמות של אלפים.
  בקרן הון אנושי יינתנו מענקים עבור מקצועות מחקר ופיתוח בלבד.
 • סוגי החברות שיכולות לבצע הכשרות והשמות:
  מסלול החירום מאפשר הכשרה והשמה מהירה של העובדים הנ”ל בחברות הייטק ובחברות תעשייתיות, כולל תעשייה מסורתית.
  קרן הון אנושי מיועד להכשרה והשמה של עובדים להייטק בתעשיית ההייטק בלבד.
 • מודל עסקי של המענקים:
  מסלול החירום מתבסס על מודל של שילוב שלושה סוגי מענקים – הכשרה, השמה, ובונוס של השמה בשכר גבוה. על מנת להגיש תכנית נדרש להכשיר לפחות עשרה אנשים בכל מחזור, אך תינתן העדפה לתכניות שיציגו שילוב של הכשרה והשמה.
  בקרן הון אנושי מודל המענקים התבסס על השתתפות במימון הוצאות תכניות הון אנושי שעולות מהשטח. כמו כן הוועדה תוכל לקבוע אבני דרך לתשלום חלק מהוצאות התוכנית.
 • משך זמני הכשרות והשמות:
  במסלול החירום יש הגבלה על זמני ההכשרה וההשמה (עד שנה של הכשרה ועד חצי שנה להשמה מסיום ההכשרה).
  בקרן הון אנושי ניתן להגיש תכנית שדורשות השקעה ארוכות טווח עד שנתיים.

 1.  אם הגשתם בקשה לקרן הון אנושי (מסלול 44), האם ניתן להגיש במקביל למסלול החירום (מסלול 45)?
  לא ניתן להגיש את אותה התכנית במקביל לשני מסלולים שונים. אם הגשתם למסלול 44 ואתם סבורים שמסלול 45 יותר מתאים לכם, ניתן למשוך את הבקשה ממסלול 44 ולהגיש בקשה חדשה למסלול 45 (שימו לב שמדובר בטופס בקשה שונה). 
  אם​ אתם מציעים תכנית אחרת, למשל הכשרה והשמה למקצועות אחרים שלא הצעתם לקרן הון אנושי – ניתן להגיש במקביל.

מטרת המסלול

מטרת המסלול היא להגדיל את מספר המועסקים בפריון גבוה בתעשייה בישראל בעקבות משבר הקורונה.

למי מיועד המסלול?

 • גופי הכשרה (גופים אלו יכולים לבחון אופציה לשיתוף פעולה עם גופי שמסייעים בהשמה).
 • חברות הייטק וחברות תעשייתיות שמעוניינות להכשיר ולגייס עובדים.

מה מקבלים?

המסלול נותן מענקים בדרגות שונות עבור הכשרות והשמות של שלוש קבוצות מקצועות:

מקצועות פיתוח –

 • Software Engineer
 • Algorithms Programmer
 • (AI and ML specialist (Data Scientist
 • Infrastructure/ Web Developer
 • Networking/ Site Reliability/ Power Electronics/ Quality Engineer
 • Biotech – Biotech Project Mng., Biological Research, Clinical Manager, Bioinformatics, Medical Advisory, Regulation
 • Cyber – Security Researcher, Defense and Response, Architect, Threat Intelligence Analyst, Security Incident Response, Network/ Crypto/Malware Researcher
 • Chip Architecture / Test, Layout/ Board Design
 • HW Project Mng

מקצועות טכנולוגיים התומכים בפיתוח –

 • DevOps, CI/CD DevOps
 • QA, QA Automation, QA Biotech
 • DBA Big Data
 • Fraud/Data/ Vulnerability/ SoC Analyst
 • IT Specialist
 • UX/UI/Product/ Web Designer, UX Writer
 • Senior Business manager
 • Product manager/Presales Engineer/ Technical Solutions Expert
 • Installations/ Field Service Engineer/Client Support Engineer
 • Sales Operations Specialist

מקצועות עסקיים התומכים בפיתוח – 

 • System Analyst
 • Technical Customer Care and Support
 • Data analyst
 • Enterprise Support Engineer
 • SDR/BDR
 • CSR/Product Analyst

גובה המענקים הינו בהתאם לקבוצות המקצועות השונות:

הכשרות

 • חברה תקבל מענק של עד 11,000 ש”ח עבור כל אדם שעבר הכשרה.
 • על מנת לקבל מענק זה יש להכשיר לפחות 10 אנשים (ניתן לקיים הכשרה משותפת הכוללת מספר חברות בתעשיה).
 • הכמות המקסימלית של האנשים שניתן להכשיר בכל קבוצת מקצועות, תקבע על ידי ועדת רשות החדשנות בהתאם ליכולות החברה.
 • חברה יכולה לגבות סכום עבור השתתפות בהכשרה, אך במידה ותגבה יותר מ-5,000 ש”ח, לא תוכל לקבל מענק עבור ההכשרה אך כן תוכל לקבל מענקים עבור השמות.

 

השמות

 • חברה תוכל לקבל מענק נוסף בגובה של עד 24,000 ש”ח עבור השמה בודדת. ביצוע ההשמה תהיה בתחום בו הוכשר העובד.
 • בנוסף, חברה תהיה זכאית למענק בונוס של עד 10,000 ש”ח להשמה בשכר גבוה כפי שמוגדר במסלול.
 • אין הגבלה על כמות מענקי השמות רגילות והשמות בשכר גבוה בכפוף לתכנית שוועדת רשות החדשנות תאשר.
 • ניתן לקבל מענקים עבור השמה של עובד שהוכשר במסגרת התכנית, וגויס לעבוד בתחומו בכל חברה תעשייתית בישראל (לדוגמה חברת מזון).

 ראו פירוט בטבלה (המספרים בטבלה הם בש”ח):

גובה מענק הכשרה משכורת סף בברוטו
למענק השמה
גובה מענק השמה רגיל משכורת סף בברוטו 
למענק השמה בשכר גבוה
גובה מענק השמה בונוס לשכר גבוה
מקצועות פיתוח 11,000 12,000 24,000 16,000 10,000
מקצועות טכנולוגיים תומכי פיתוח 7,500 10,000 17,500 14,000 7,500
מקצועות עסקיים תומכי פיתוח 5,000 8,000 11,000 12,000 5,000

מדוע כדאי?

לא רק ליבת ההיי-טק: המסלול מציע מענקים בהיקף גבוה עבור הכשרות והשמות בתחומים טכנולוגיים ועסקיים מגוונים, שאינם רק בליבת ההיי-טק, ומאפשר הזדמנות להכשיר אלפי מבקשי תעסוקה ולהשימם בהליך מהיר ויעיל.

תמריצים מוגדלים: המסלול מחייב הכשרות אך ייתן תמריצים מוגדלים עבור השמות והשמות בשכר גבוה.

סיוע בפתרון האתגר התעסוקתי בעקבות המשבר: המסלול יאפשר הכשרה והשמה מהירה של עובדים רבים, בעלי פוטנציאל למידה והשתלבות בתפקידים טכנולוגיים, בתפקידים בשכר גבוה בתעשייה בפרק זמן קצר.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של המסלול, מהווה תו תקן של איכות ומבטיחה שבוגרי ההכשרות מקבלים את מיטב הכלים והכישורים על מנת להשתלב בתעשייה בצורה מיטבית.

תנאי המסלול

תנאים החלים על מגיש הבקשה:

 • לא ניתן לקבל כפל מימון ממשרד ממשלתי אחר.
 • מגיש הבקשה אינו יכול להיות בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

 

תנאים החלים על התכניות המוצעות:

 • המענקים יינתנו עבור הכשרות והשמות של כל מועמד שאינו עובד כיום בתפקידים טכנולוגיים ועסקיים-טכנולוגיים כפי שמופרט לעיל, או עובד שעבד בתפקידים לעיל ופוטר.
 • תכנית הכשרה יכולה להימשך עד שנה, בדגש על תכניות קצרות ואיכותיות ככל שניתן.
 • במידה ויש לחברה צורך בהכשרה והשמת עובדים למקצוע שלא מצוין ברשימת המקצועות לעיל ניתן להציע תחומי הכשרה נוספים בכפוף לאישור הוועדה שדנה בתכנית ההכשרה.
 • מענק ההכשרה אינו מותנה בהשמה, אבל תכניות שישלבו הכשרות והשמות נרחבות יקבלו תמריצים מוגדלים.
 • מענק השמה הוא למעשה תוספת למענק הכשרה ולכן מעסיקים יצטרכו לכלול הכשרה כחלק מהליך הקליטה (OJT), ובמקרה הזה יתקבלו שני סוגי המענקים – מענק הכשרה והשמה (ומענק בונוס נוסף במקרה שההשמה היא בשכר גבוה).
 • בכדי שיהיה ניתן לקבל מענק עבור השמה: השמה של עובד צריכה להיות עד חצי שנה מסיום ההכשרה ועל העובד להיות מועסק לפחות חצי שנה.
 • ניתן לקבל מענקים רק עבור הכשרות והשמות חדשות שמאושרות במסגרת הבקשה (לא ניתן לקבל מענקים רטרואקטיביים).
 • המענקים לא יינתנו עבור עובדים שכבר מועסקים אצל חברת ההכשרה או עבור עובדים שכבר מועסקים באחד המקצועות לעיל.

קריטריונים להערכת בקשה

 • היקף ואיכות הניסיון של מגיש הבקשה.
 • בחינת התכנית המוצעת של מגיש הבקשה – אפקטיביות, ישימות היקף שיתופי פעולה עם מעסיקים וכו’.
 • הערך המוסף של מגיש הבקשה (רמת מקוריות, שילוב אוכלוסייה בתת ייצוג וכו’).
 • התרשמות כללית של ועדת המחקר ממגיש הבקשה ומהבקשה.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באמצעות שליחת הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לכתובת הדוא”ל Tech_trainings@innovationisrael.org.il

לאחר קליטת הבקשה ניתן יהיה לעקוב אחרי הבקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות (יש להירשם/ במידה וכבר נרשמתם יש להכנס עם פרטי זיהוי).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה.

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

*תמיכה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

אם מגיש בקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור, יש להציג אישור בתוקף מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין. אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו יש להציג תיעוד להגשת המסמכים

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת ח”צ בדוא”ל: Tech_trainings@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה