מסלול ביו-קונברג’נס: האצת טכנולוגיות משבשות בשוק שירותי הבריאות

על המסלול

מסלולי המיזמים המשבשים ברשות החדשנות מאפשרים לחברות טכנולוגיה בודדות או לקבוצות של חברות טכנולוגיה הפועלות יחד או לפתח, לתקף, לנסות ולהדגים חדשנות משבשת (Disruptive Innovation) בתוך “ארגז חול רגולטורי” (Regulatory Sandbox) ייחודי חדשני ועולמי.

יעדיו המרכזיים של המסלול הם לאפשר מימוש הזדמנויות שוק גלובליות שקיים קושי לממשן עקב חסמים רגולטוריים, או העדר קיומה של רגולציה, או בגין קושי ביצירת אינטגרציה בין חברות וטכנולוגיות שונות כדי לספק פתרון שלם לכל שרשרת הערך; לסייע בפיתוח אקוסיסטם טכנולוגי שלם בישראל; ולתת יתרון תחרותי לחברות המשתתפות כדי להאיץ את הפריצה שלהן לשווקים הגלובליים בתום התכנית.

במסגרת התכנית, על החברה לבצע ניסוי קליני ראשון (First in Human) בארגון בריאות ישראלי.

מטרת המסלול

ביוקונברגנס הוא תחום טכנולוגי שמהותו שילוב של שיטות, רעיונות וטכנולוגיות שבסיסם ביולוגי יחד עם ידע וטכנולוגיות מתחומים אחרים כגון פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה והנדסה. פעילות בתחום הביוקונברג’נס דורשת ידע ביולוגי עמוק, לצד ידע הנדסי עמוק וגם שילוב בין אנשי ביולוגיה לאנשי הנדסה ומדעי מחשב. מטבע היותו תחום טכנולוגי חדש, הוא מלווה באתגרים טכנולוגיים ורגולטוריים משמעותיים.  התחום מצוי בצמיחה משמעותית ובשנת 2022 גודל השוק היה 120B$  עם צפי גידול של 7.94% CAGR. הרשות מעוניינת לתמוך ולקדם פתרונות טכנולוגיים חדשניים מתחום הביוקונברג’נס שיש להם פוטנציאל להתמודד עם האתגרים והכאבים בשוק הבריאות ולייצר פוטנציאל לשיבוש השווקים העולמיים בתחומים אלה.

במסגרת המסלול הרשות בשיתוף משרד הבריאות מאפשרים לחברות להגיש בקשה לתמיכה משלבים מוקדמים של הפיתוח הטכנולוגי, תוך אפשרות להתייעצות שוטפת עם משרד הבריאות וקבלת ליווי רגולטורי שיאפשר כניסה מהירה לניסוי קליני בישראל.

למי מיועד המסלול?

תאגידים ישראליים המפתחים טכנולוגיות ומוצרים חדשניים משבשים ורב-שימושיים שהם בעלי פוטנציאל להתמודד עם האתגרים והכאבים בתחום הביו-קונברג’נס בעולמות הבריאות, משלבים מוקדמים של הפיתוח הטכנולוגי, לרבות:

 1. מערכות מבוססות אורגנואידים לדיאגנוסטיקה וטיפול (Organoid-based systems for diagnostics and treatment)
 2. מערכות אוטונומיות מחליטות לדיאגנוסטיקה ובחירת טיפולים רפואיים (AI-based systems for diagnostics and personalized medicine)
 3. רקמות ואיברים מודפסים (3D printing of tissue/organs)
 4. תהליכי ייצור במתווים חדשניים ומשבשים (Disruptive and innovative production processes)
 5. חישה רפואית בטכנולוגיות חדשניות ומשבשות (Disruptive and innovative biosensors)

מה מקבלים?

 • ליווי רציף של התהליך הרגולטורי ע”י משרד הבריאות הישראלי לתיווך התהליכים הרגולטוריים הנדרשים.
 • מימון כספי בשיעור של בין 20% לבין 50% מתוך סך תקציב התכנית המאושר, בכפוף להוראות מסלול הטבה מס‘ 2 ונהליו, ובהתאם למדיניות ההשקעה של חטיבת צמיחה.
 • הערכה מעמיקה של הטכנולוגיה או הפתרון המוצע ע”י הרשות לחדשנות.

*עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מימון. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים.

תנאי המסלול

בהתאם למפורט בסעיף 7.1 להוראות מסלול הטבה מס‘ 2 ובסעיף 6 לנספח א’ להוראות מסלול הטבה מס’ 2.

קריטריונים להערכת בקשה

בהתאם למפורט בסעיף 7.2 להוראות מסלול הטבה מס‘ 2 ובסעיף 7 לנספח א’ להוראות מסלול הטבה מס’ 2.

איך מגישים בקשה?

 • הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
 • מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיע במסמך דגשים למילוי טפסי הבקשה.
 • השלב הבא אחרי הגשת הבקשה הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות) – לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה.
 • להרחבה על אופן ותהליך הטיפול בבקשה ראו את הדף שלבי הטיפול בבקשה.
 • למידע שימושי נוסף ראו את הדף מדריך למשתמש.

מועדים להגשת בקשה

המסלול פתוח להגשה שנתית-שוטפת בכל ימות השנה, עד לסיום הקרן.
הבקשות תועלנה לדיון בוועדת המחקר במועדים קבועים, והחברות צפויות לקבל תשובות בהתאם לתאריכי ההגשה שיפורסמו להלן.
תשובות לבקשות שתוגשנה עד לתאריך 20.9.2023 בשעה 12:00 בצהריים, אמורות להתקבל עד לסוף חודש דצמבר 2023. מועד ההגשה הבא יפורסם בהמשך השנה. המעוניינים להגיש למסלול יכולים לפנות אל מנהלי המסלול בדוא”ל Disruption@innovationisrael.org.il

דגשים כלליים להגשת הבקשה:

 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • אם תהיינה אי-התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
 • בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

מוזמנים.ות לצפות בוובינר שערכנו בנושא:

טפסים ומסמכים להגשה

בעת מילוי קובץ התקציב יש לבחור בגיליון הראשי בשם המסלול ‘מתקני הרצה (פיילוטים) – מסלול הטבה מס’ 2′

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ולשאלות על אופן הגשת בקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בערוצים השונים המופיעים בדף צרו קשר באתר רשות החדשנות.

לשאלות על התאמת החברה למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם נציגי מסלול המיזמים המשבשים במייל הבא: Disruption@innovationisrael.org.il. נא לציין בכותרת  Bioconvergence ואת שם החברה.

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה